OCHLAZOVÁNÍ SE VODOU BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Může postící během svého půstu ochlazovat své tělo vodou, pokud je mu horko a půst je pro něj obtížný?

ODPOVĚĎ:

Postící se může během svého půstu ochlazovat vodou a není na tom nic závadného. Sám Posel Boží صلى الله عليه و سلم občas kvůli nadměrné žízni nebo nesnesitelnému horku pokropil svou hlavu chladivou vodou [1] a Ibn Omar رضي الله عنهما si vodou vlhčil svůj oděv, aby zmírnil nadměrnou žízeň a horko, které pociťoval.

A tato vlhkost, která ochlazuje, nemá na kvalitu půstu vůbec žádný vliv, protože voda se v tomto případě vůbec nedostane do žaludku.

Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-'Usejmín

Zdroj: Viz Fetáwá arkáni l-islám, 2/663.

__________________________

[1] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 2375.