SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ LÉČBA KORÁNEM

OTÁZKA: Viděla jsem na internetu videozáznam, na němž muž recituje Korán před skupinou lidí, v jejichž čele stála mladá dívkadržená a podpíraná nějakým dalším mužem.Recitátor ji několikrát silně udeřil po hlavě.Některé sestry v islámu říkali, že se jedná o rukju, tedyléčbu recitací Koránu. Je taková léčba Koránempodle islámu vůbec přípustná?ODPOVĚĎ:Zislámského hlediska je nutno uvědomit si, že zdraví, nemoc aléčba jednak spadají do sféry Božího předurčení a jednak jezdraví ovlivňováno faktory, které na něho působí pozitivně inegativně.

SPOLEČNÝ JMENOVATEL VŠECH ODSOUZENÍHODNÝCH INOVACÍ V ISLÁMU

Zřejměnejpřesnější a nejvýstižnější popis podstaty a společného jmenovatele všech odsouzeníhodných inovací (arab. البدع al-bida', sg. البدعة al-bid'a) poskytl andalúský málikovský učenec Abú Ishák Ibráhím ibn Músá ibn Muhammed al-Lachmí aš-Šátibí ve svém díle al-I'tisám, kde praví, že inovace je: 

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّة، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

COŽ JSI TO NEVIDĚL?

Následující příběh se mezi lidmi vypráví ve vícero verzích jako dobová legenda, Alláh zná nejlépe, zda a jak se doopravdy odehrál. Nicméně názorně a po pravdě vykresluje společenskou atmosféru a ovzduší mravnosti, které panovalo v časech, v nichž se odehrává. 

OHLÍDEJ SI ČTYŘI BRÁNY SVÉHO JÁ, ABY JIMI DOVNITŘ TEBE NEPROKLOUZL ŠEJTÁN

Al-Hasan al-Basrí pravil: „Pokud člověk zvládne ohlídat čtyři věci, Alláh ho ochrání před šejtánem a zabrání, aby tento člověk vstoupil do Pekelného Ohně. Tak se stane, pokud člověk dokáže ohlídat sám sebe při čtyřech příležitostech:

1. při žádostivosti (arab. الرغبة ar-raghba) po něčem; 

TEN SPRÁVNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU PODLE ŠEJCHA AL-'USEJMÍNA

OTÁZKA: Jaký je ten správný přístup k životu? Jak nejlépe žít a prožít svůj život jako muslim?

ODPOVĚĎ:

Tážeš se mne – a Alláh ti žehnej – abych ti načrtl, jakým způsobem máš coby muslim přistupovat ke svému životu. 

DESET CENNÝCH RAD TĚM, CO V SOBĚ NEDÁVNO OBJEVILI VÍRU

Blahopřeji vám k nesmírnému úspěchu, k tomu, že jste se kajícně obrátili k Alláhu, neboť toto je vskutku nesmírným požehnáním, ohromným darem, který je dán jen málo lidem a naopak je velkému množství jiných odepřen. 

Prosím Alláha, aby dovolil, abychom se k Němu kajícně a upřímně navrátili my všichni a spoléhali se jen na Něho.

RADA MOUDRÉHO RODIČE: JAK SE NEZTRATIT V ONLINE SVĚTĚ

Synáčku můj! 

OSM NEJVĚTŠÍCH ZÁVISTIVCŮ A NEPŘEJNÍKŮ V KORÁNU

Muhammed ibn 'Abdilwehháb al-Wassábí pravil:

„Závistivých nepřejníků existuje velmi mnoho různých, nicméně k těm hlavním patří těchto osm:

Prvním a největším ze všech je praotec všech džinů, Iblís, nechť ho Alláh prokleje. On je ten první, kdo kdy projevil žárlivost a nepřejícnost a to ještě na nebesích, když na adresu právě stvořeného Adama, praotce lidstva, řekl: 

UPOZORNĚNÍ MUSLIMSKÝM RODIČŮM NA PROBLÉM SOUDOBÉHO NÁBOŽENSKÉHO EXTREMIZMU

OTÁZKA: Jak máme chránit své syny a dcery před tím, aby nebyli zasaženi nebezpečnými ideologiemi novodobých cháridžovců, tekfírovců a extremistů, zejména když oni mají k dispozici všechny moderní prostředky k tomu, aby verbovali mladé a nezkušené muslimy? 

ODPOVĚĎ:

JAK POZNÁNÍ A POROZUMĚNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZACHRÁNILO 'ABDULKÁDIRA AL-DŽEJLÁNÍHO

'Abdulkádir al-Džejlání (žil v letech 470-561 hidžry) byl významný učenec hanbelovského mezhebu, proslulý vykladač Koránu, slovutný znalec hadísů, obránce Sunny, neochvějný šiřitel islámu a znamenitý kazatel. Kromě toho byl oddaným uctívačem (arab. عابد 'ábid) a asketou (arab. زاهد záhid), který se zříkal tohoto světa a dosáhl hlubokého poznání nejzazších duchovních skutečností islámských nauk تصوف tasawwufu.