VYSVĚTLENÍ HADÍSU O STŘÍDMOSTI PŘI JÍDLE PODLE IBNU L-KAJJIMA

Mikdám ibn Me'ádíkerib رضي الله عنه vyprávěl: „Slyšel jsem, jak Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL II.

Nepřijímají kritiku na adresu svého uskupení a jeho vůdců, obviňujíce kritiky z postranních úmyslů.

Kdykoli jsou takoví jedinci kritizováni za svůj sektářský fanatizmus a zaujatost ve prospěch jen své vlastní skupiny, reagují na tuto kritiku podrážděně, cítí se pod útokem a ty, kteří se proti nim staví, otevřeně nenávidí.

Muhammed aš-Šewkání pravil:

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL I.

V našem posledním textu jsme se dotkli jednoho z nejpalčivějších problémů muslimské ummy v dnešním světě – je jím rozdělení do velkého množství navzájem nepřátelských sekt, naprosto v protikladu k tomu, co islám učí a zastává.

Ibn Báz o tomto rozštěpení pravil:

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL II.

Zaujetí názorového tábora v dobrém a špatném smyslu slova

Zaujetí strany či názorové pozice obecně má ve svém koránském obrazu svou dobrou i špatnou stránku. [1] Pokud je to názor, který konvenuje Koránu, Sunně a tomu, co Alláh seslal jako Svůj Zákon, potom se ten, kdo jej zaujme, staví na stranu Boží. V opačném případě se automaticky ocitá na straně prokletého Iblíse.

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL I.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem, kteří následují jeho cestu až do Soudného dne.

NEMŮŽE KLIDNĚ SPÁT, KDO POZNÁ HRŮZU PEKLA I NÁDHERU RÁJE

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا!

Neviděl jsem nic, jako je Oheň, či aby mohli spát ti, co před ním prchají, ani nic, jako je Ráj, či aby mohli spát ti, co o se o něj snaží.[1]

ODĚVY ZE ZVÍŘECÍCH KŮŽÍ

OTÁZKA: Jaký je názor islámu na oděvy ze zvířecích kůží? Mnozí se domnívají, že jsou zakázány, protože jsou vyráběny z vepřových kůží, nicméně v některých zdrojích se uvádí, že by byly i tak dovoleny. Jaký je správný názor?

ODPOVĚĎ:

Od Posla Božího صلى الله عليه و سلم se uvádí slova:

UŽITKY VÍRY V JEDINOST A JEDINEČNOST BOŽÍ PRO TY, KDO SE TOUTO VÍROU ŘÍDÍ

Vznešený Alláh je vlastníkem i stvořitelem všeho existujícího, nemá společníka a nic a nikdo kromě Něho není hoden uctívání. Je Jedinečný a neopakovatelný ve všech Svých vlastnostech, charakteristikách a atributech a nikdo a nic s ním není hodno srovnání. Sesílal svatá písma a vysílal lidstvu Své proroky se shodnou podstatou poselství. Mezi těmito proroky vyslal jako posledního Muhammeda صلى الله عليه و سلم. Jím zvěstovaný věčný a nezměnitelný Zákon víry následujeme jako platný pro každou dobu i místo.

NEJLEPŠÍ VÍRU Z VÁS MAJÍ TI, KTEŘÍ SE NEJLÉPE CHOVAJÍ KE SVÝM ŽENÁM

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ‏.

Nejdokonalejší víry mezi věřícími jsou ti s nejlepšími mravy a nejlepšími z vás jsou ti, kteří se chovají ke svým ženám nejmravněji.[1]

TOTO JE TEN, KDO JE HODEN TITULU OPRAVDOVÝ HLEDAČ NAUKY!

'Abdulláh ibn Mubárek pravil: „Člověk zůstává hledačem nauky jen pokud neustále hledá nauku. Když se začne považovat za učeného, stane se ignorantem.[1]

Učenec Bakíja ibn Machled cestoval pěšky až z Andaluzie (dnešní Španělsko) až do iráckého Bagdádu, jen aby se mohl potkat s imámem Ahmedem ibn Hanbelem a mohl u něho studovat.