CO JE NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ ISLÁMU?

Pro přijetí islámu je nezbytná víra v Jediného Boha a v poselství Muhammedovo, mír a požehnání s ním, vyjádřená slovy ašhadu an lá iláhe illá Lláh we ašhadu aná Muhammadan rasúlu lláh, tj. vyznávám, že není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammed je prorok. tzv. šeháda.

Pro to, aby jste se stal muslimem, musí být pevně ve vašem srdci. Islám je totiž především o osobním vztahu mezi človekem a jeho Stvořitelem.

Kvůli přijetí do muslimské komunity pronáší občas noví konvertité tato slova před dvěma muslimskými svědky, ale to není bezpodmínečně nutné. Je tomu tak proto, že od náboženské denominance se mohou odvíjet určité další věci v islámském právu veřejné sféry, ale tyto samy o sobě mnohdy vyžadují přítomnost těchto svědků.

Někdy se též doporučuje koupel po vyřčení šehády.

A Bůh je Nejznalejší.

 Alí Větrovec