JAK JE STANOVENA FIDJA (ODKUPNÉ)

OTÁZKA: Jak je stanoveno odkupné (ar. fidja) za půst např. chronicky nemocného člověka?

ODPOVĚĎ:

Stanoveno je ve výši sadakatu l-fitr. To činí jeden sá'a (plná dvojhrst) datlí, ječmene, nebo jakékoli potraviny konzumované na daném čase a místě. 

Mnozí toto množství nahradili finanční protihodnotou, o čemž neexistuje jediný důkaz z autentické sunny a nebylo to praxí selef, nicméně s ohledem na situaci muslimů v našich podmínkách můžeme vzít v potaz ulehčení.

Cena sadakatu l-fitr byla Ústředím muslimských obcí letos ustavena na 100 Kč.