UTRACENÍ ZVÍŘETE

OTÁZKA: Je správné nechat žít zvíře i přesto to, že se očividně trápí?

ODPOVĚĎ:

Alláh ve svém zákonodárství předepsal milosrdenství vůči všemu živému, jak velí islámské pravidlo.

Dále je pravidlem, že Alláh umístil na zemi člověka jako svého náměstka, dle slov Božích (ve významu): Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ (Bekara:30).

Toto Boží zplnomocnění dává člověku právo užívat masa, kůží a jiných produktů zvířat pro svou potřebu, což se neobejde bez jejich usmrcování.

Analogicky, může-li člověk rozhodnout o těchto hospodářských zvířatech, porážených na maso, může rozhodnout i o tom, které trpí, aby je utratil. Jen způsob jeho usmrcení musí být korektní, ohleduplný a nikoli trýznivý, jak velí známý imperativ islámského práva.

A Alláh je Nejznalejší.