O ÚSILÍ DOSÁHNOUT OPRAVDOVÉ A SKUTEČNÉ UPŘÍMNOSTI

Vypráví se, že jistý člověk jednou nalezl v jedné knize výrok připisovaný některými Poslu Božímu صلى  الله عليه و سلم, avšak mnohem pravděpodobněji vyřčený spíše některým z našich zbožných předků, ve znění:

 من أخلص للهِ أربعين يومًا ظهرت ينابيعُ الحكمةِ على لسانِه.

KLÍČE BRAN DOBRA A KLÍČE BRAN ZLA PODLE IBNU L-KAJJIMA

Vznešený Alláh učinil některé věci klíčem od bran věcí jiných, takže každičká věc na světě má klíč, skrze který je k ní možno přistoupit.

Klíčem k modlitbě učinil Alláh rituální očistu, jak se dozvídáme ze slov Posla Božího صلى الله عليه و سلم:

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ ...

Klíčem k modlitbě je očista ...[1] 

JAK POZNAT, KTERÝ HŘÍCH JE VELEHŘÍCHEM?

OTÁZKA: Jak co nejjednodušeji poznat velký hřích od malého hříchu a jak bojovat proti vlastnímu hřešení?

ODPOVĚĎ:

Islám nepovažuje všechny hříchy za stejně závažné. Uznává jednak existenci zhoubných a těžkých velehříchů a jednak existenci hříchů menších, méně závažných.

O TŘÍSCE V OKU BLIŽNÍHO A TRÁMU V OKU VLASTNÍM, DÍL II.

Důležitost jednakých a reciprokých požadavků pro vztah mezi jedinci i kolektivy

O TŘÍSCE V OKU BLIŽNÍHO A TRÁMU V OKU VLASTNÍM, DÍL I.

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

يُبصِرُ أحدُكم القَذاةَ في عَينِ أَخيه، ويَنْسى الجِذْعَ أو الجِدْلَ في عَينِه مُعتَرِضًا.

Někteří z vás vidí smítko v oku svého bratra, ale trám v oku svém vlastním přehlížejí.[1]

VÍTE, KDO ZE VŠECH LIDÍ PŘINESL NEJVÍCE UŽITKU SVÉMU BRATROVI?

Ibn Abí Hátim uvádí se svým řetězcem vypravěčů následující příběh: 

Matka věřících 'Áiša bint Abí Bekr رضي الله عنهما, manželka Posla Božího صلى الله عليه و سلم, jednou vykonávala malou pouť do Mekky. 

Obklopila ji skupinka beduínů, chtivá učit se od ní o své víře. Jeden z oněch mužů položil svým společníkům otázku: „Víte, kdo ze všech lidí kdy přinesl na tomto světě nejvíce prospěchu svému bratrovi?“

„Nevíme,“ odpověděli lidé.

BARVENÍ ŽENSKÝCH VLASŮ ČERNOU HENOU

OTÁZKA: Je muslimkám dovoleno barvení vlasů černou henou?

ODPOVĚĎ:

JAK SE VYSVOBODIT Z POCITŮ MARNOSTI PODLE IBN TEJMÍJI

OTÁZKA: Tazatel si stěžuje na chorobu, která se uhnízdila v jeho srdci – na pocity marnosti, vlastní nedostatečnosti a pocit vlastní neschopnosti změnit se k lepšímu. Kdykoli se chtěl obrátit k Alláhu, zabránily mu v tom jeho tužby. Kdykoli si chtěl Alláha připomínat, jeho myšlenky se zatoulaly někam velmi daleko od toho. A kdykoli chtěl vykonat nějaký dobrý skutek, přemohlo ho to, že ve svém úsilí pokaždé selhal. Jaký je na tuto chorobu lék?

SYSTÉM DOHLEDU NAD ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍKY V ZEMÍCH ZÁLIVU JE NEISLÁMSKÝ

OTÁZKA: Co soudíte o novodobém otroctví v bohatých arabských zemích, které mapuje například i dánský koprodukční dokument Služebnou v pekle (ang. Maid in Hell), promítaný u nás v rámci festivalu jeden svět a uváděný nedávno i Českou televizí? [1]

ODPOVĚĎ:

PĚT ODPUZOVAČŮ HŘÍCHU OD IBRÁHÍMA IBN ADHEMA

Imám 'Abdulghaní ibn Kudáma al-Makdisí ve svém díle at-Tewwábín uvádí i příběh muže, který jednou přišel za velkým učencem z doby zbožných předků, Abú Ishákem Ibráhímem ibn Adhemem a požádal ho: „Abú Isháku, věru jsem se svými hříšnými činy dopustil křivdy vůči sobě samému, prosím, sděl mi něco, co mé špatné já odradí od sklonu hřešit a co zachrání mé srdce.“