JAK SE VYSVOBODIT Z POCITŮ MARNOSTI PODLE IBN TEJMÍJI

OTÁZKA: Tazatel si stěžuje na chorobu, která se uhnízdila v jeho srdci – na pocity marnosti, vlastní nedostatečnosti a pocit vlastní neschopnosti změnit se k lepšímu. Kdykoli se chtěl obrátit k Alláhu, zabránily mu v tom jeho tužby. Kdykoli si chtěl Alláha připomínat, jeho myšlenky se zatoulaly někam velmi daleko od toho. A kdykoli chtěl vykonat nějaký dobrý skutek, přemohlo ho to, že ve svém úsilí pokaždé selhal. Jaký je na tuto chorobu lék?

SYSTÉM DOHLEDU NAD ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍKY V ZEMÍCH ZÁLIVU JE NEISLÁMSKÝ

OTÁZKA: Co soudíte o novodobém otroctví v bohatých arabských zemích, které mapuje například i dánský koprodukční dokument Služebnou v pekle (ang. Maid in Hell), promítaný u nás v rámci festivalu jeden svět a uváděný nedávno i Českou televizí? [1]

ODPOVĚĎ:

PĚT ODPUZOVAČŮ HŘÍCHU OD IBRÁHÍMA IBN ADHEMA

Imám 'Abdulghaní ibn Kudáma al-Makdisí ve svém díle at-Tewwábín uvádí i příběh muže, který jednou přišel za velkým učencem z doby zbožných předků, Abú Ishákem Ibráhímem ibn Adhemem a požádal ho: „Abú Isháku, věru jsem se svými hříšnými činy dopustil křivdy vůči sobě samému, prosím, sděl mi něco, co mé špatné já odradí od sklonu hřešit a co zachrání mé srdce.“

O LOUPEŽNÍKOVI, KTERÝ SE POSTIL

Muweffekuddín 'Abdulghaní ibn Kudáma al-Makdisí ve svém díle popisujícím příběhy těch, kteří se káli a navrátili se k poslušnosti vůči svému Pánu uvádí pozoruhodný příběh od zbožného a učeného muže jménem Abú Bekr aš-Šiblí.

Aš-Šiblí patřil ke známému perskému rodu z Chorásánu a žil v Iráku. Proslul jako zbožný uctívač a jeden z nejvýznamnějších žáků imáma Abu l-Kásim Muhammeda al-Džunejda, velkého učence nauky tasawwufu.

ISLÁM ODSUZUJE VŠECHNY PODOBY SOUDOBÉHO RASIZMU BEZ OHLEDU NA PŮVOD, VYZNÁNÍ A BARVU PLETI PACHATELE

OTÁZKA: Jak se ve světle současných událostí ve světě stavíte k problému rasizmu? Mám však na mysli nejen činy pravicových extremistů, ale i namnoze přehlížený problém všudypřítomné a otevřené nenávisti vůči původnímu bílému obyvatelstvu ze strany muslimských a afrických migrantů na Západě. Rasizmus přece není, jen když jsou pachateli běloši. Ale multikulturalisté, neomarxisté, liberálové a všelijací jiní vítači migrantů odmítají nebílý rasizmus vidět.

MATKU NIČÍM NENAHRADÍŠ

Šejch Abú Hamdán Ajjúb Hammúda, žák šejcha 'Ubejda al-Džábirího, vyprávěl:

„Seděli jsme v údolí Miná ve stanu, stalo se to v roce 1417 hidžry (tj. 1997 kř. éry) v den napájení poutníků (arab. يوم التروية jewmu t-terwíja), 8. Zu l-Hidždža toho roku, nemýlím-li se. 

ROUHÁNÍ VŮČI VZNEŠENÝM ANDĚLŮM

OTÁZKAV knize o andělích v islámu jsem narazil na zmínku, že Židé neuznali Džibríla a také, že by měl být člověk popraven, když špatně o andělích mluví, je to pravda?

ODPOVĚĎ:

KAŽDOU NOC ALLÁH VYKUPUJE Z PEKLA TY, KTEŘÍ SE POSTÍ

Od Džábira ibn 'Abdilláh a Abú Umámy al-Báhilího رضي الله عنهما se uvádí slova Posla صلى الله عليه و سلم Božího:

إنَّ للهِ تعالى عند كلِّ فطرٍ عُتَقاءَ من النارِ، وذلك في كلِّ ليلةٍ.

Při každém přerušení půstu si Alláh každou jednu noc vyvolí ty, které vykoupí z pekla.[1]

NAŠI ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ O ODCHODU RAMADÁNU

Ramadán a půst v něm patří k posvátným symbolům islámu, ke kterým je nutno přistupovat se vší vážností a které není radno jakkoli znevažovat.

O těchto vznešených symbolech Všemohoucí Alláh řekl:

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـٰتِ ٱللَّـهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ

A kdo v úctě bude mít posvátné věci Boží, bude to pro něj lepší u Pána jeho. (Hadždž: 30)

NĚKOLIK ODPOVĚDÍ STÁLÉ KOMISE PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY BOJUJÍCÍ SE SOUČASNOU PANDEMIÍ

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nemohou vykonat klasickou rituální očistu, neboť si nemohou sundat tyto ochranné pomůcky? Nebo pacienti na plicní ventilaci, kterým by uškodila i náhradní rituální očista čistou zeminou či pískem? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nepřetržitě po dlouhou dobu zasahují při záchraně lidských životů?