PROČ ISLÁMSKÝ LUNÁRNÍ KALENDÁŘ ZAČÍNÁ TÍM, ČÍM ZAČÍNÁ A JAK BYL STANOVEN?

OTÁZKA: Co je to hidžretský islámský kalendář? Kdy a kým byl stanovena proč se odvíjí právě od muharremu prvního roku hidžry?

ODPOVĚĎ:

SEDM PODMÍNEK, KTERÉ PODLE KORÁNU MUSÍ SPLNIT PŘÁTELSTVÍ PRO TENTO I ONEN SVĚT

Vznešený Alláh ohledně Soudného dne pravil:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

V ten den stanou se důvěrní přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní. (Zuchruf: 67)

SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ LÉČBA KORÁNEM

OTÁZKA: Viděla jsem na internetu videozáznam vydávaný za muslimskou svatbu, na němž muž recituje Korán před skupinou lidí, v jejichž čele stála mladá dívka držená a podpíraná nějakým dalším mužem. Recitátor ji několikrát silně udeřil po hlavě. Některé sestry v islámu říkaly, že se prý jedná o rukju, tedy léčbu recitací Koránu. Je taková léčba Koránem podle islámu vůbec přípustná?

SPOLEČNÝ JMENOVATEL VŠECH ODSOUZENÍHODNÝCH INOVACÍ V ISLÁMU

Zřejměnejpřesnější a nejvýstižnější popis podstaty a společného jmenovatele všech odsouzeníhodných inovací (arab. البدع al-bida', sg. البدعة al-bid'a) poskytl andalúský málikovský učenec Abú Ishák Ibráhím ibn Músá ibn Muhammed al-Lachmí aš-Šátibí ve svém díle al-I'tisám, kde praví, že inovace je: 

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّة، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

COŽ JSI TO NEVIDĚL?

Následující příběh se mezi lidmi vypráví ve vícero verzích jako dobová legenda, Alláh zná nejlépe, zda a jak se doopravdy odehrál. Nicméně názorně a po pravdě vykresluje společenskou atmosféru a ovzduší mravnosti, které panovalo v časech, v nichž se odehrává. 

OHLÍDEJ SI ČTYŘI BRÁNY SVÉHO JÁ, ABY JIMI DOVNITŘ TEBE NEPROKLOUZL ŠEJTÁN

Al-Hasan al-Basrí pravil: „Pokud člověk zvládne ohlídat čtyři věci, Alláh ho ochrání před šejtánem a zabrání, aby tento člověk vstoupil do Pekelného Ohně. Tak se stane, pokud člověk dokáže ohlídat sám sebe při čtyřech příležitostech:

1. při žádostivosti (arab. الرغبة ar-raghba) po něčem; 

TEN SPRÁVNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU PODLE ŠEJCHA AL-'USEJMÍNA

OTÁZKA: Jaký je ten správný přístup k životu? Jak nejlépe žít a prožít svůj život jako muslim?

ODPOVĚĎ:

Tážeš se mne – a Alláh ti žehnej – abych ti načrtl, jakým způsobem máš coby muslim přistupovat ke svému životu. 

DESET CENNÝCH RAD TĚM, CO V SOBĚ NEDÁVNO OBJEVILI VÍRU

Blahopřeji vám k nesmírnému úspěchu, k tomu, že jste se kajícně obrátili k Alláhu, neboť toto je vskutku nesmírným požehnáním, ohromným darem, který je dán jen málo lidem a naopak je velkému množství jiných odepřen. 

Prosím Alláha, aby dovolil, abychom se k Němu kajícně a upřímně navrátili my všichni a spoléhali se jen na Něho.

RADA MOUDRÉHO RODIČE: JAK SE NEZTRATIT V ONLINE SVĚTĚ

Synáčku můj! 

OSM NEJVĚTŠÍCH ZÁVISTIVCŮ A NEPŘEJNÍKŮ V KORÁNU

Muhammed ibn 'Abdilwehháb al-Wassábí pravil:

„Závistivých nepřejníků existuje velmi mnoho různých, nicméně k těm hlavním patří těchto osm:

Prvním a největším ze všech je praotec všech džinů, Iblís, nechť ho Alláh prokleje. On je ten první, kdo kdy projevil žárlivost a nepřejícnost a to ještě na nebesích, když na adresu právě stvořeného Adama, praotce lidstva, řekl: