CO ŘÍKALI SPRÁVNÍ PŘEDKOVÉ O SLEPÉM NÁSLEDOVÁNÍ AUTORIT BEZ DŮKAZU?

بسم الله الرحمان الرحيم

Vůdce vykladačů Koránu ‘Abdulláh ibn ‘Abbás, Bůh s ním budiž spokojen, řekl:Já se bojím, že na vás začne padat kamení. Říkám: „Alláh řekl“ a vy říkáte: „Abú Bakr a Omar řekli“.  Zaznamenal Ibn Kesír, Bůh mu budiž milostiv.

ZMĚNA JMÉNA PO PŘIJETÍ ISLÁMU

OTÁZKA: Jaký je islámskoprávní názor na změnu jména člověka, který přijme islám?

ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný šarí'atský důkaz, který by stanovoval změnu jména po návratu jedince k islámu jako povinnost.

Změnit jméno je povinností jen v případě, že

HADÍS: "JEŠTĚ ZAŽIJETE MNOHO ROZDÍLŮ, DRŽTE SE PROTO MÉ SUNNY..."

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

O LÁSCE MEZI MANŽELY

بسم الله الرحمان الرحيم

KDE JE ALLÁH? - ODPOVĚDI ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

 

JE SELEFÍJA HNUTÍ?

OTÁZKA: Někteří lidé přistupují k selefÍji jako ke všem ostatním skupinám a hnutím přítomným na poli výzvy k islámu. Co o tom soudíte?

ODPOVĚĎ:

MUSLIMOVÉ V ČÍNĚ

Podle čínské kroniky dynastie Tchang je počátek islámské přítomnosti v Číně kladen do roku 651 kř. éry, kdy chalífa Osmán ibn 'Affán vysílá své posly na dvůr císaře Kao-cunga v Čchang-anu. Muslimové do roku 798 vyslali celkem 37 oficiálních misí do Číny.

MUŽSKÁ OBŘÍZKA

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?

Odpověď:

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?

Odpověď:

ISLÁMSKÁ MANŽELSKÁ ETIKA SKRZE KORÁN, SUNNU A PRAXI SELEF