KDO JSOU KMENY JE'DŽÚDŽ A ME'DŽÚDŽ?

بسم الله الرحمان الرحيم

صل الله عليه و سلم Chvála Alláhu, požehnání a mír nejlepšímu ze stvoření, Poslu Božímu .

 

PŘÍBĚH ZÚ L-KARNEJNA

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Muhammedu, pečeti poslů a proroků.

VSTŘÍC SVÁTKU PŘERUŠENÍ PŮSTU

 

O PRAVDIVOSTI

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

O VAZBĚ MEZI VÍROU A MORÁLKOU

بسم الله الرحمن الرحيم

O OBŽIVĚ

بسم الله الرحمن الرحيم

MODLITBA ZATMĚNÍ SLUNCE JAKO DŮKAZ UNIVERZALITY ISLÁMU

بسم الله الرحمن الرحيم

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

 

O POKUŠENÍ

 

O POKORNOSTI PŘI MODLITBĚ I MIMO NI

بسم الله الرحمان الرحيم

ČIŠTĚNÍ DUŠE

بسم الله الرحمان الرحيم