DVĚ CHOROBY ČESKÝCH MUSLIMŮ

Před několika dny jsem svým přátelům v české muslimské komunitě poslal email, kde jsem definoval dvě základní choroby českých muslimů. Jeho obsah s malými úpravami publikuji i zde.

Přemýšlel jsem, jestli tohle napsat a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Jen doufám, že se zase někdo neurazi a ze toto splní svůj účel, tj. aby se nad tím zapřemýšlelo a vyvodily se důsledky.

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ - 'ÍDU L-FITR 1431 PO HIDŽŘE

بسم الله الرحمان الرحيم
 
ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU WE LI LLÁHI L-HAMD
Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, požehnání a mír jeho Posluصل الله عليه و سلم, rodu jeho, druhům i následovníkům!

PŘIDÁNA NOVÁ ISLÁMSKÁ PUBLIKACE V ČEŠTINĚ

Do sekce Islámské publikace v češtině byl přidán překlad zápisu přednášky šejcha Munedždžida Stručné předpisy o půstu.

Knihu si můžete přečíst

ZDE

PŘEDPISY I'TIKÁFU

Pojem i’tikáf je odvozen od arabského slovního základu značícího setrvání, zdržení se.
Terminologicky označuje praxi odebrání se do mešity na určitou dobu, kvůli uctívání Alláha a pokornosti vůči Němu. Osoba ve stavu i’tikáfu se nazývá mu’tekif.
Důkazem platnosti tohoto typu uctívání je koránský verš:

KOUPÁNÍ SE BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Je dovoleno koupat se v řece nebo bazénu během půstu kvůli ochlazování se?

ODPOVĚĎ:

Koupání v řece, na koupališti atd. během půstu je třeba se vyhýbat, neboť zde existuje reálné riziko, že člověk během plavání spolyká vodu a takto přeruší půst. Na podobných místech se také vyskytuje nahota a i to je důvodem, že je třeba se tomuto vyhnout.

KAPKY DO NOSU, ŽVÝKAČKY A PŮST

OTÁZKA: Ruší půst žvýkačka nebo kapky do nosu? Proč?

ODPOVĚĎ:

Pokud by kapky do nosu nakonec dospěly přes hrdlo do žaludku, pak půst ruší, protože nos je přirozeným otvorem, kterým může do těla dospět tekutina.

NÁZEV RAMADÁN

 OTÁZKA: Podle čeho je měsíc půstu nazván ramadánem?


ODPOVĚĎ:

Název "ramadán" patrně souvisí s arabským kořenem "r-m-d" majícím vztah k pojmům "žár, horko."

Podle jednoho vysvětlení totiž první postní měsíc proběhl za doby letního horka.

JAK JE STANOVENA FIDJA (ODKUPNÉ)

OTÁZKA: Jak je stanoveno odkupné (ar. fidja) za půst např. chronicky nemocného člověka?

ODPOVĚĎ:

Stanoveno je ve výši sadakatu l-fitr. To činí jeden sá'a (plná dvojhrst) datlí, ječmene, nebo jakékoli potraviny konzumované na daném čase a místě. 

PŮST A POUŽITÍ CYTOSTATIK

OTÁZKA: Má matka trpí onkologickým onemocněním krve a používá lék typu cytostatik, který zabíjí jak nádorové, tak i zdravé buňky. Proto potřebuje přijímat zvýšené množství tekutin, aby se lék z těla co nejrychleji vyloučil a zanechal po sobě co nejméně vedlejších účinků. Odmalička je zvyklá se postit, má pokračovat, nebo půst přerušit?

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Je možné si během půstu čistit zuby kartáčkem na zuby a pastou?

ODPOVĚĎ:

Čištění zubů během půstu miswakem, nebo i kartáčkem na zuby a pastou neruší půst. Avšak je to samozřejmě nutno provádět opatrně, aby se žádná voda nedostala do krku a do žaludku, čímž by se půst přerušil.