NEZBYTNOST ZJEVENÍ PRO ČLOVĚKA A NEDOSTATEČNOST LIDSKÉHO ROZUMU

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, jen Jeho žádáme o pomoc. Požehnání a mír Jeho Poslu, jeho společníkům a všem, kdo ho následují. Nejlepší řečí je věru Kniha Boží a nejlepším vedením vedení Božího Posla, milovaného Muhammeda صلى الله عليه و سلم.

NEPŘEHÁNĚT VE VĚCECH VÍRY

 

VZTAH K TOMU, KDO SETRVÁVÁ V HŘÍCHU

 

PRIORITY ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 

IDŽMÁ' JAKO ZDROJ ŠARÍ'ATSKÉHO ZÁKONODÁRSTVÍ

STANOVISKO ŠARÍ'Y VE VĚCI OSLAV VÁNOC A NOVÉHO ROKU

Chvála Alláhu, mír a požehnání Poslu Jeho.

MUSLIMOVÉ S PŘÍVLASTKEM

 

PŘIDÁNY NOVÉ MATERIÁLY DO VIDEOSEKCE

Byly přidány nové video materiály súr z Koránu do sekce učení se Koránu. Prohlédnout si je můžete zde .

SEKTA HABEŠÍJA

Toto krátké objasnění následuje po několika dotazech ohledně sekty zvané habešíja. Vzpomeneme některá historická fakta a nejzávažnější a nejcharakterističtější odchylky učení této sekty od věrouky a právní vědy ahl sunna we l-džema'a.

STAROARABSKÉ MĚRNÉ JEDNOTKY