DŽIHÁD BEZE ZBRANĚ

Uvádíme několik citátů nejznámnějších a nejautoritativnějších učenců islámské historie, kteří se ve svých pracech zmiňovali o džihádu - boji. A to o takových typech džihádu, které nemají nic společného s žádným typem zbraně, ani s žádným jiným násilím a proléváním krve.

PŘIDRUŽOVÁNÍ K JEDINÉMU BOHU - JEHO ROZPOZNÁNÍ A JEHO ODVRŽENÍ

Širk (přidružovaní k Alláhu) vznikl připisováním jiných po boku Alláha Jediného, v Jeho panování a božskosti.

PŘIKAZOVAT VHODNÉ A ODVRACET OD ZAVRŽENÍHODNÉHO

 

CIZOJAZYČNÉ KNIHY

في اللغة العربية

 إحياء علوم الدين عن إمام أبو حامد الغزالي 1, 2, 3, 4

لا تحزن عن الشيخ عائض القرني

NEPROSPĚJE UCTÍVÁNÍ BEZ MRAVNOSTI

بسم الله الرحمان الرحيم

USÁMA BIN LÁDIN A JEHO "DŽIHÁD" Z POZICE ISLÁMU

بسم الله الرحمان الرحيم

SPOLUPRÁCE S EXTRÉMISTICKÝMI SKUPINAMI

Otázka: Jaké  je islámskoprávní stanovisko ohledně skupin odpovědných za bombové útoky proti civilistům a terorismus a spolupráce s nimi?

ISLÁM ZAKAZUJE TERORISTICKÉ ÚTOKY NA CIVILISTY

بسم الله الرحمان الرحيم
Fetwa Shromáždění nejvyšších islámských učenců Království Saúdské Arábie

Všechna chvála náleží jedině Bohu, mír a požehnáni jeho poslednímu Poslovi, jeho rodině a jeho společníkům.

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝZVY K ISLÁMU

Učenec Abú 'Uwejs Kajs al-Istifán se narodil v Iráku, byl křesťanem, ale - chvála Alláhu, přijal islám. Studoval šarí'u a nauku o hadísech na Islámské univerzitě v Medíně, kde zužitkoval své znalosti z dob, kdy vedl mezináboženský dialog.

Tyto znalosti shrnul do několika zásad:

1. Kontroluj vlastní emoce.

2. Užívej pravdivé údaje.

3. Ustanov shodu, kdy se shodnete a kdy se opravdu různíte.

TAK SE SNÁŠÍ URÁŽKY

Učenec Ibráhím bin Edhem potkal žida, který s sebou vedl psa. Když žid spatřil Ibráhíma, zachtělo se mu ponížit jej a urazit a tak mu řekl: "Ibráhíme, ty jsi rozumný a moudrý člověk, řekni mi, je čistší ocas mého psa, nebo tvůj vous?"