POSTAVENÍ ŽENY V SUNNITSKÉM ISLÁMU A V ŠÍ'IZMU

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi postavením ženy v sunnitském islámu a v ší'izmu?

ODPOVĚĎ:

HVĚZDA A PŮLMĚSÍC JAKO SYMBOL ISLÁMU

OTÁZKA: Je všeobecně známý symbol hvězdy a půlměsíce skutečně symbolem islámu? Jak vnikl a jaká je jeho historie?

ODPOVĚĎ:

PROHLÁŠENÍ VE VĚCI TERORISTICKÉHO ÚTOKU NA ALEXANDRIJSKÝ KOSTEL

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého

Tímto nejpříkřeji odsuzujeme hanebný a zavrženíhodný zločin, teroristický útok na koptský kostel v egyptské Alexandrii, při kterém přišlo o život, nebo bylo raněno, mnoho Egypťanů, jak koptských křesťanů, tak i muslimů.

ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ O VZTAHU MUSLIMA KE KORÁNU

‘Abdulláh ibn Mes‘úd řekl: „Nikdy nikomu neuškodí, aby jeho duše netoužila více po ničem jiném, nežli po Koránu, protože když miluje Korán, pak miluje Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه و سلم.“[1]
 

ODPOVĚĎ TĚM, KTEŘÍ PRO SEBE NEVIDÍ POTŘEBU UČIT SE VĚROUCE

OTÁZKA: Jsou lidé, kteří u sebe nevidí potřebu učit se věrouku s odůvodněním, že jsou přece muslimové a nikoli nevěřící, nebo modloslužebníci. Jaká je odpověď těmto?

ODPOVĚĎ:

NEZBYTNOST ZJEVENÍ PRO ČLOVĚKA A NEDOSTATEČNOST LIDSKÉHO ROZUMU

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, jen Jeho žádáme o pomoc. Požehnání a mír Jeho Poslu, jeho společníkům a všem, kdo ho následují. Nejlepší řečí je věru Kniha Boží a nejlepším vedením vedení Božího Posla, milovaného Muhammeda صلى الله عليه و سلم.

NEPŘEHÁNĚT VE VĚCECH VÍRY

 

VZTAH K TOMU, KDO SETRVÁVÁ V HŘÍCHU

 

PRIORITY ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 

IDŽMÁ' JAKO ZDROJ ŠARÍ'ATSKÉHO ZÁKONODÁRSTVÍ