PRIORITY ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 

IDŽMÁ' JAKO ZDROJ ŠARÍ'ATSKÉHO ZÁKONODÁRSTVÍ

STANOVISKO ŠARÍ'Y VE VĚCI OSLAV VÁNOC A NOVÉHO ROKU

Chvála Alláhu, mír a požehnání Poslu Jeho.

MUSLIMOVÉ S PŘÍVLASTKEM

 

PŘIDÁNY NOVÉ MATERIÁLY DO VIDEOSEKCE

Byly přidány nové video materiály súr z Koránu do sekce učení se Koránu. Prohlédnout si je můžete zde .

SEKTA HABEŠÍJA

Toto krátké objasnění následuje po několika dotazech ohledně sekty zvané habešíja. Vzpomeneme některá historická fakta a nejzávažnější a nejcharakterističtější odchylky učení této sekty od věrouky a právní vědy ahl sunna we l-džema'a.

STAROARABSKÉ MĚRNÉ JEDNOTKY

 

MÉNĚ ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI O TZV. VRAŽDÁCH ZE CTI

 

Velmi diskutovanou otázkou v posledních letech se stává problém specifických druhů zločinnosti, úzce spjatých s komunitami přistěhovalců. Mezi ně patří i tzv. vraždy a sebevraždy ze cti. Oběťmi jsou nejčastěji ženy, jen vzácně muži a pachateli nejbližší okolí, rodina oběti.
 

Nejde o výhradně muslimský fenomén

VLIV FIKHU A ŠARÍ'Y NA HISTORII ZÁPADNÍHO PRÁVA

MUSLIMSKÁ GEOGRAFIE A JEJÍ PŘÍNOS SVĚTU