VLASTNOSTI A ÚKOL POSLŮ A PROROKŮ

 

RÁFIZA - ŠÍ'IZMUS: STRUČNÁ HISTORIE A PŘEHLED HLAVNÍCH SMĚRŮ

 

JAKÝ PLYNE UŽITEK Z POZNÁNÍ ZCESTNÝCH HEREZÍ?

OTÁZKA: Jaký je užitek pro hledače znalosti, bude-li se učit o zbloudilých sektách, jako je mu’tezila, džehmíjja a cháridža, když už neexistují v dnešní době?
 
ODPOVĚĎ:

SEKTA BÁBÍJJA

Tato sekta je zbloudilou odnoží ráfizovských ší’itů směru isná ‘ašaríjja. Její začátky sahají do Íránu k muži jménem Alí Muhammed aš-Šírází, který svou misi začal v roce 1260 po hidžře. Sám sebe nazval branou (ar. al-báb) božské znalosti, načež se sám následně prohlásil za nového proroka.

JE MOŽNÉ SMÍŘENÍ MEZI AHL SUNNA A SEKTOU RÁFIZA?

OTÁZKA: Na základě vaší znalosti z historie sekty ráfiza (tj. ší'itů), jaký je Váš názor na princip sblížení mezi ahl sunna a nimi? Je sblížení možné?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Sblížení mezi ahl sunna a ráfizíjjí není možné, protože jejich názory jsou jiné.

ODLOŽENÍ MODLITBY FADŽR DO VÝCHODU SLUNCE

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí jej v řádném termínu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
1. Pět denních modliteb má stanovenou dobu, má začátek a konec, které jsou dobře definovány, přičemž modlitba má být prováděna v tento čas. Alláh říká (výklad významu):

NOVÁ ELEKTRONICKÁ KNIHA NA NAŠEM WEBU

Ke dni 26.6. 2010 byla do naší elektronické knihovny Islámských publikací v češtině

ZMĚNA ZLA RUKOU

OTÁZKA: Můžeme zlo změnit rukou (přímým zákrokem)? Kdy by se zlo mělo změnit přímo rukou?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
Alláh popsal věřící jako ty, jež odsuzují zlo a jako ty, jež přikazují, co je dobré. Říká:

VÍRA V BOŽÍ POSLY, MÍR S NIMI VŠEMI

 

ABÚ HUREJRA