HADÍS: "JEŠTĚ ZAŽIJETE MNOHO ROZDÍLŮ, DRŽTE SE PROTO MÉ SUNNY..."

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

O LÁSCE MEZI MANŽELY

بسم الله الرحمان الرحيم

KDE JE ALLÁH? - ODPOVĚDI ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

 

JE SELEFÍJA HNUTÍ?

OTÁZKA: Někteří lidé přistupují k selefÍji jako ke všem ostatním skupinám a hnutím přítomným na poli výzvy k islámu. Co o tom soudíte?

ODPOVĚĎ:

MUSLIMOVÉ V ČÍNĚ

Podle čínské kroniky dynastie Tchang je počátek islámské přítomnosti v Číně kladen do roku 651 kř. éry, kdy chalífa Osmán ibn 'Affán vysílá své posly na dvůr císaře Kao-cunga v Čchang-anu. Muslimové do roku 798 vyslali celkem 37 oficiálních misí do Číny.

MUŽSKÁ OBŘÍZKA

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?

Odpověď:

Mužskou obřízkou rozumíme chirurgické odstranění předkožky, která pokrývá žalud penisu. Hanefíjský imám al-Máwerdí definuje  šarí'atsky akceptovanou mužskou obřízku  minimálně odkrytím špičky žaludu, respektive v ideálním případě odnětím celé předkožky.

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?

Odpověď:

ISLÁMSKÁ MANŽELSKÁ ETIKA SKRZE KORÁN, SUNNU A PRAXI SELEF

MÁME SE BÁT ISLAMIZACE EVROPY?

ČTYŘI ZÁSADY VE VĚCI ŠIRKU - IMÁM MUHAMMED BIN 'ABDULWEHHÁB

Prosím Alláha, Nejšlechetnějšího, Pána Trůnu, aby vás chránil na tomto i na onom světě a požehnal vám kdekoliv jste a učinil vás těmi, kteří jsou vděční, obdrží-li něco a trpěliví, jsou-li podrobeni zkoušce a kteří hledají odpuštění, pokud zhřeší. S určitostí to jsou tři znaky štěstí.