PŘIDÁNA NOVÁ ISLÁMSKÁ PUBLIKACE V ČEŠTINĚ

DO SEKCE ISLÁMSKÉ PUBLIKACE V ČEŠTINĚ BYLA PŘIDANÁ NOVÁ PUBLIKACE S NÁZVEM

ČTYŘI PRAVIDLA OHLEDNĚ MODLOSLUŽEBNICTVÍ

   PŘEČÍST SI JI MŮŽETE

ZDE

O POKRYTECTVÍ

Hasan al-Basrí řekl: „Kdo bude hledat z této (islámské) znalosti něco, přejíce si tím a prahnouce tím po čemkoli, co je u Alláha, dosáhne toho a bude mu to k užitku. Kdo si skrze to však bude přát vezdejšek, to mu bude, při Alláhu, celý úděl toho.
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZNALOST V ISLÁMU

Imám al-Džunejjid definoval čistý a správný Tewhíd jako:

"Znalost rozdílů mezi Stvořitelem a stvořeními."

Džundub ibn Abdulláh řekl: "Byli jsme s Poslem Božím صلى الله عليه و سلم coby jinoši. Naučili jsme se věrouku předtím, než jsme se naučili Korán. Pak jsme se naučili Korán a to nám jen zvýšilo naši víru." Zaznamenal Ibn Mádža.

PŘEDZVĚSTI SOUDNÉHO DNE

 

TREST A ODMĚNA V HROBĚ

Z Koránu a věrohodných hadísů se dozvídáme o existenci života, který začíná okamžitě po smrti. Korán jej nazývá al-Barzach. Vznešený Alláh říká:

POZICE AHL SUNNA VŮČI JEZÍDOVI IBN MU'ÁWÍJA AJEHO VLÁDĚ

Jezíd Ibn Mu’áwíjja, bylna jednu stranu vládce za jehož vlády byl zabit Husejn vnuk Proroka صلى الله عليه و سلم, bylvšak také vůdcem armády během tažení na Konstantinopol, spolu s lidmi jako byl Abú Ajjúb al-Ansárí.
Učenec az-Zahabí říká:

ŠEJCH IBN BÁZ O TOM, JAK ČELIT KRIZI MUSLIMSKÉ UMMY

Muslimové často přemýšlejí, proč je potkávají neštěstí, jako je válka v Iráku, Palestině, či v jiných regionech. Na podobnou otázku odpověděl jeden z největších islámských učenců 20. století, šejch Ibn Báz, Alláh mu budiž milostiv:
 
Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Jeho Poslu.

JAK ROZSOUDÍŠ?

Když Posel Boží صلى الله عليه وسلم poslal Mu'áze ibn Džebela do Jemenu, aby tam vyzýval lid k přijetí Boží víry, mimo jiné mu řekl: "Jak rozsoudíš, bude-li k tobě přiveden případ?" Mu'áz odpověděl: "Podle Knihy Boží," načež se Prorok صلى الله عليه وسلم otázal: "A nenalezneš-li k tomu v Knize Boží nic?" "Podle sunny Božího Posla صلى الله عليه وسلم ," odpověděl Mu'áz.

VÍRA V DEN POSLEDNÍ

 

TESBÍHA PŘI ZIKRU

OTÁZKA: Je dovoleno používat tesbíhu (neboli tespih, "muslimský růženec" - 33 nebo 99 oddělených dřevěných, plastových, nebo jiných korálků na niti) při zikru? Není to inovace (ar. bid'a?)

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.