CHÁRIDŽOVCI

Slovo chawáridž je termínem označujícím nejstarší heretickou sektu v dějinách muslimské ummy. Je odvozeno od slovního základu s významem "odejít, opustit." Název má původ buďto v Prorokově صل الله عليه و سلم výroku týkajícímu se této sekty, že: " Přijdou lidé, a vaše modlitba bude ničím proti jejich modlitbám, váš půst bude ničím proti jejich půstu.

DŮLEŽITOST ŘETĚZCE VYPRAVĚČŮ

Odborník v hadísech, šejch Abú Abdurrahmán Mukbil bin Hádí al-Wádi'í v úvodu ke své knize As-sahíhu l-musned min asbábi n-nuzúl (Správná podání o důvodech seslání koránských veršů) uvádí následující příklady toho, jaký důraz a pečlivost kladli první generace muslimů na zachování čistoty a autenticity hadísů skrze řetězce jejich vypravěčů:

 

O POUŽÍVÁNÍ NEAUTENTICKÝCH HADÍSŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

 

CO JE TO SELEFÍJA? KDO JSOU TO SELEFÍJÚN?

بسم الله الرحمان الرحيم

VÝKLAD VERŠE NISÁ:59 PODLE IBN KESÍRA

 

ILÁHIJE A ENEŠÍDY

Zde je k poslechu několik enešídů a iláhíjí.

ARABSKY:

FARSHI TURAB (o smrti)

UNSUR 'EBADIK

EBDA'

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS

 

PŘÍPRAVA NA RAMADÁN

 

DOBRODINNÍ MĚSÍCE ŠA'BÁNU

بسم الله الرحمن الرحيم

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O DŽEMÁ'ATU T-TEBLÍGH

Imám a obnovitel víry, jeden z největších expertů na hadísy ve 20.století, Muhammed Násiruddín al-Albání v jedné diskuzi na téma džemá'atu t-teblígh, když byl tázán na jejich omyly a nápravu situace, prohlásil: