PŘEDPISY I'TIKÁFU

Pojem i’tikáf je odvozen od arabského slovního základu značícího setrvání, zdržení se.
Terminologicky označuje praxi odebrání se do mešity na určitou dobu, kvůli uctívání Alláha a pokornosti vůči Němu. Osoba ve stavu i’tikáfu se nazývá mu’tekif.
Důkazem platnosti tohoto typu uctívání je koránský verš:

KOUPÁNÍ SE BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Je dovoleno koupat se v řece nebo bazénu během půstu kvůli ochlazování se?

ODPOVĚĎ:

Koupání v řece, na koupališti atd. během půstu je třeba se vyhýbat, neboť zde existuje reálné riziko, že člověk během plavání spolyká vodu a takto přeruší půst. Na podobných místech se také vyskytuje nahota a i to je důvodem, že je třeba se tomuto vyhnout.

KAPKY DO NOSU, ŽVÝKAČKY A PŮST

OTÁZKA: Ruší půst žvýkačka nebo kapky do nosu? Proč?

ODPOVĚĎ:

Pokud by kapky do nosu nakonec dospěly přes hrdlo do žaludku, pak půst ruší, protože nos je přirozeným otvorem, kterým může do těla dospět tekutina.

NÁZEV RAMADÁN

 OTÁZKA: Podle čeho je měsíc půstu nazván ramadánem?


ODPOVĚĎ:

Název "ramadán" patrně souvisí s arabským kořenem "r-m-d" majícím vztah k pojmům "žár, horko."

Podle jednoho vysvětlení totiž první postní měsíc proběhl za doby letního horka.

JAK JE STANOVENA FIDJA (ODKUPNÉ)

OTÁZKA: Jak je stanoveno odkupné (ar. fidja) za půst např. chronicky nemocného člověka?

ODPOVĚĎ:

Stanoveno je ve výši sadakatu l-fitr. To činí jeden sá'a (plná dvojhrst) datlí, ječmene, nebo jakékoli potraviny konzumované na daném čase a místě. 

PŮST A POUŽITÍ CYTOSTATIK

OTÁZKA: Má matka trpí onkologickým onemocněním krve a používá lék typu cytostatik, který zabíjí jak nádorové, tak i zdravé buňky. Proto potřebuje přijímat zvýšené množství tekutin, aby se lék z těla co nejrychleji vyloučil a zanechal po sobě co nejméně vedlejších účinků. Odmalička je zvyklá se postit, má pokračovat, nebo půst přerušit?

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ BĚHEM PŮSTU

OTÁZKA: Je možné si během půstu čistit zuby kartáčkem na zuby a pastou?

ODPOVĚĎ:

Čištění zubů během půstu miswakem, nebo i kartáčkem na zuby a pastou neruší půst. Avšak je to samozřejmě nutno provádět opatrně, aby se žádná voda nedostala do krku a do žaludku, čímž by se půst přerušil.

PŮST 31 DNÍ

OTÁZKA: Existuje situace, kdy se budeme postit 31 dní? Lze to?

ODPOVĚĎ:

MODLITBA TERÁWÍH

 

POUČENÍ Z PŮSTU

Islám je všezahrnujícím a dokonalým světonázorem, vírou, kterou Alláh uzákonil pro všechny světy a kterou jedinou přijímá. O tom, že není jen obřadem pro mešitu, ale celistvým způsobem přemýšlení a žití, se nyní přesvědčíme na příkladu půstu.