VYSVĚTLENÍ VERŠE: "ZAJISTÉ SE ALLÁHA OBÁVAJÍ ZE SLUŽEBNÍKŮ JEHO TI NEJUČENĚJŠÍ"

 

ŽÁDOST O POMOC

Za přibližný rok a půl existence se podařilo dovést projekt E-ISLÁM do konsolidované podoby, lze říci, že si náš portál začíná nacházet a budovat své místo mezi českými islámskými weby. Největší dík za to patří samozřejmě Všemohoucímu Alláhu a potom zajisté i vám, milí čtenáři. Děkujeme za vaši trvající podporu a přízeň.

NOŠENÍ PLNOVOUSU A ZKRÁCENÍ KALHOT NAD KOTNÍKY

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o těch, kteří říkají, že holení vousů a zkracování oděvu nad kotníky jsou triviální, nedůležité záležitosti a nejsou základní principy náboženství, nebo o těch, kteří se smeji lidem, kteří tyto věci paktikují?

ODPOVĚĎ:

STANOVISKO ISLÁMU VE VĚCI EUTHANASIE

 

VÍRA V BOŽÍ KNIHY

Víra v Boží Knihy, tj. zjevená písma, je třetím z šesti pilířů islámské věrouky, šestice přesvědčení, které definují muslimského věřícího. Znamená víru v Knihy, které Alláh zjevil Svým poslům, mír s nimi všemi, jako podporu pro ně a jako směrnice pro lidstvo ve věcech tohoto i onoho světa. Knihy zjevené lidstvu jsou, skutečně, ohromnou Boží milostí.

O ZAKÁZANÝCH MĚSÍCÍCH A HŘÍCHU V NICH

بسم الله الرحمان الرحيم

VAZBA MEZI ZNALOSTÍ, POZNÁNÍM A ZVĚTŠENÍM VÍRY

بسم الله الرحمان الرحيم

SVĚT ANDĚLŮ

 

UCTÍVÁNÍ ALLÁHA ZBOŽNÝM ROZJÍMÁNÍM

1. Stanovení termínu a jeho opření ve zdrojích
 
Islám určuje jako jediný účel, pro který byl člověk Bohem stvořen, tedy aby tento Jej nalezl a uctíval Ho, výhradně jen Jeho a to tím způsobem, jakým On učí a požaduje:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

BOHABOJNOST V KONÁNÍ VĚŘÍCÍHO