ODLOŽENÍ MODLITBY FADŽR DO VÝCHODU SLUNCE

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí jej v řádném termínu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
1. Pět denních modliteb má stanovenou dobu, má začátek a konec, které jsou dobře definovány, přičemž modlitba má být prováděna v tento čas. Alláh říká (výklad významu):

NOVÁ ELEKTRONICKÁ KNIHA NA NAŠEM WEBU

Ke dni 26.6. 2010 byla do naší elektronické knihovny Islámských publikací v češtině

ZMĚNA ZLA RUKOU

OTÁZKA: Můžeme zlo změnit rukou (přímým zákrokem)? Kdy by se zlo mělo změnit přímo rukou?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.
Alláh popsal věřící jako ty, jež odsuzují zlo a jako ty, jež přikazují, co je dobré. Říká:

VÍRA V BOŽÍ POSLY, MÍR S NIMI VŠEMI

 

ABÚ HUREJRA

VYSVĚTLENÍ VERŠE: "ZAJISTÉ SE ALLÁHA OBÁVAJÍ ZE SLUŽEBNÍKŮ JEHO TI NEJUČENĚJŠÍ"

 

ŽÁDOST O POMOC

Za přibližný rok a půl existence se podařilo dovést projekt E-ISLÁM do konsolidované podoby, lze říci, že si náš portál začíná nacházet a budovat své místo mezi českými islámskými weby. Největší dík za to patří samozřejmě Všemohoucímu Alláhu a potom zajisté i vám, milí čtenáři. Děkujeme za vaši trvající podporu a přízeň.

NOŠENÍ PLNOVOUSU A ZKRÁCENÍ KALHOT NAD KOTNÍKY

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o těch, kteří říkají, že holení vousů a zkracování oděvu nad kotníky jsou triviální, nedůležité záležitosti a nejsou základní principy náboženství, nebo o těch, kteří se smeji lidem, kteří tyto věci paktikují?

ODPOVĚĎ:

STANOVISKO ISLÁMU VE VĚCI EUTHANASIE

 

VÍRA V BOŽÍ KNIHY

Víra v Boží Knihy, tj. zjevená písma, je třetím z šesti pilířů islámské věrouky, šestice přesvědčení, které definují muslimského věřícího. Znamená víru v Knihy, které Alláh zjevil Svým poslům, mír s nimi všemi, jako podporu pro ně a jako směrnice pro lidstvo ve věcech tohoto i onoho světa. Knihy zjevené lidstvu jsou, skutečně, ohromnou Boží milostí.