NAPODOBOVÁNÍ NEVĚŘÍCÍCH

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

ODKAZ Z PROROKOVA صل الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

بسم الله الرحمان الرحيم

PŘEDPOVĚZENÝ ČAS POKUŠENÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O ROVNOSTI LIDÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O ZÁKAZU POHRDAT LIDMI

 

O TOM, ŽE PO TĚŽKOSTECH PŘIJDE ÚLEVA

 

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

O SPRAVEDLIVOSTI

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

POUČENÍ Z HIDŽRY

بسم الله الرحمان الرحيم

O DOBRÉM KONCI PRO VĚŘÍCÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

BUDOUCNOST PATŘÍ ISLÁMU

 

بسم الله الرحمان الرحيم