KDY A JAK SMÍ ŽENA OPUSTIT DŮM?

 

VZÁJEMNÁ KRITIKA AKTIVISTŮ ISLÁMSKÉ OSVĚTY

 

ZAHALENÍ TVÁŘE – POVINNOST NEBO DOPORUČENÍ?

ZPŮSOBY RECITACE KORÁNU

Téma, o kterém zde budeme hovořit zajisté není v našem prostředí obšírněji rozebráno a i těm, kteří se o problematiku koránských věd zajímají, není dostatečně známé. Nabízíme proto přehled základních poznatků o problematice recitace Koránu a jejích způsobů.
 
 
Historické pozadí vzniku kiráetů

O PRÁVU MUSLIMA VŮČI MUSLIMOVI

 

ŠEST ZÁKLADNÍCH SBÍREK HADÍSŮ

V terminologii vědy o hadísech označuje termín „al-ummuhátu s-sitt,“ tj. „šestero matek“ šest nejautentičtějších a nejužívanějších sbírek hadísů, o jejichž autenticitě panuje všeobecná shoda. Obecně lze říci, že obsahují jen velmi malý počet vyprávění, která lze hodnotit jako nevěrohodná. 
 

RADA HLEDAČŮM NAUKY PODLE KORÁNU A SUNNY

بسم الله الرحمن الرحيم
 
Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, zejména hledačům nauky, aby nespěchali a nebyli příliš rychlí, jakmile na ně dopadne nějaký nový problém, dokud se plně neujistí a nepřesvědčí se o situaci, nezískají potřebnou znalost a pak ať hovoří, aby nehovořili o Alláhu bez znalosti.
 

34 RAD K OCHRANĚ PŘED POKUŠENÍM

 
Šejch Abú ‘Abdulláh Hasan as-Sumálí, žák slavného šejcha Mukbil bin Hádí al-Wádi’ího stanovil tyto následující body:
 
  1. Uctívání Alláha ve dnech nepokojů je jednou z cest bezpečí.

O ISLÁMU NESMLOUVEJME, V ISLÁMU NEDĚLEJME KOMPROMISY

 

ZÁKAZ VZPOURY PROTI VLADAŘI

Cílem šarí’y je sjednotit lidi – muslimy, na pravdě a potřít veškeré negativní rozdíly a rozpory, které by mohly poškodit ummu a její jednotu. Proto je nařízena pokornost vladaři, kterému je dána moc. V tom je zajisté Boží Milost a Moudrost.