VÝZNAM POJMU DŽEMÁ'A

Nejobecnějším vysvětlením pojmu džemá’a je „společenství muslimů.“ Jeho důležitost je potvrzena Koránem, Sunnou i všeobecným konsensem prvních generací.
 
Alláh říká:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

O NÁSLEDOVÁNÍ PŘÍKLADU PROROKOVA

بسم الله الرحمان الرحيم

ČTI KORÁN POZORNĚ! NAJDEŠ TO TAM!

V obou Sahíh stojí slova Abdulláha ibn Mes'úda: „Alláh proklel ty ženy, které tetují a které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z obličeje a upravují mezery mezi zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil.“ Tyto noviny dospěly k ženě z kmene Benú As‘ad, jmenovala se Umm Ja‘kúb a měla ve zvyku recitovat Korán.

DĚJINY MUSLIMŮ EVROPY V DATECH (DO ROKU 2004 KŘ. ÉRY)

Data jsou uvedena v letopočtu křesťanském dle gregoriánského kalendáře, někdy i v letopočtu hidžretském, který je v závorce, doplněn o zkratku h. (tj. „hidžry“)
 
pol. 7. stol. První muslimské expedice zasahují na evropskou půdu.
666 Nezdařený pokus získat Sicílii.
672 Rhódos padá pod vládu muslimů.

HISTORIE KA'BY

بسم الله الرحمن الرحيم

Podle Koránu Ka'ba byla prvním chrámem určeným pro uctívání Jediného Boha od počátku historie lidstva. Dále Korán vzpomíná její stavbu, nebo spíše obnovení Božím Prorokem Ibráhímem (Abrahám) a jeho synem, taktéž prorokem, praotcem Arabů, Ismá'ílem (Izmaelem), mír s nimi oběma.

PÁTEČNÍ KÁZÁNÍ JINAK NEŽ ARABSKY

OTÁZKA: Je dovoleno přednášet páteční kázání (chutbu) jinak, nežli v arabštině? Musí být chutba v arabštině i v případě, že jí nikdo nerozumí?

ODPOVĚĎ:

IBN REDŽEB AL-HANBELÍ O HADÍSU: "TY, KTEŘÍ BYLI PŘED VÁMI, ZNIČILY MNOHÉ OTÁZKY..."

 

O ODLIŠNÝCH ROLÍCH MUŽŮ A ŽEN VE SPOLEČNOSTI

 

Kamenování

 Chtěl bych se jaké jsou názory na kamenování jestli je v Koránu nebo Sunně?Prosím i orientaci číslo sůry atd..

SHROMÁŽDĚNÍ KORÁNU A JEHO SEPSÁNÍ

بسم اله الرحمان الرحيم