O POUŽÍVÁNÍ NEAUTENTICKÝCH HADÍSŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

 

CO JE TO SELEFÍJA? KDO JSOU TO SELEFÍJÚN?

بسم الله الرحمان الرحيم

VÝKLAD VERŠE NISÁ:59 PODLE IBN KESÍRA

 

ILÁHIJE A ENEŠÍDY

Zde je k poslechu několik enešídů a iláhíjí.

ARABSKY:

FARSHI TURAB (o smrti)

UNSUR 'EBADIK

EBDA'

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS

 

PŘÍPRAVA NA RAMADÁN

 

DOBRODINNÍ MĚSÍCE ŠA'BÁNU

بسم الله الرحمن الرحيم

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O DŽEMÁ'ATU T-TEBLÍGH

Imám a obnovitel víry, jeden z největších expertů na hadísy ve 20.století, Muhammed Násiruddín al-Albání v jedné diskuzi na téma džemá'atu t-teblígh, když byl tázán na jejich omyly a nápravu situace, prohlásil:

 

OVLÁDEJ SVŮJ HNĚV

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného, chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

MEWLÚD - NAROZENINY PROROKA صل الله عليه و سلم

Jsou muslimové, kteří slaví den narození Proroka صل الله عليه و سلم  jako den svatý. Setkávají se, aby četli v tento den o jeho životě a modlili se za něj.

Tato věc je bid'a (inovací ve víře), jelikož Prorok صل الله عليه و سلم  toto neustavil. Nepraktikovali to pravověrní chalífové a ani žádný učenec z prvních tři generací to neschvaloval.