ŠEJCH 'USEJMÍN O CHOVÁNÍ MUSLIMA VŮČI NEMUSLIMŮM

Vyzývám vás k respektu vůči těm lidem, kteří mají na to právo. Je povinnosti  chovat respekt k těm, kdož žijí mezi vámi, se kterými jste uzavřeli spojenectví a k těm, kteří mají vůči vám pochopení v zemi, kde žijete. Ochraňujte toto porozumění, nezrazujte, když zrada je znakem pokrytců a není cestou věrných. Jinak by vás totiž mohli chtít zahubit, či vyhnat.

NEVÍRA TOHO, KDO NESOUDÍ PODLE ŠARÍ'A

Otázka : Je nevírou, která člověka vyvádí z islámu, když věří, že je povolené nahradit šarí’u za zákon sekulární?

Odpověď:

TRANSKRIPCE ARABSKÉHO PÍSMA DO LATINKY

Písmeno

CHÁRIDŽOVCI

Slovo chawáridž je termínem označujícím nejstarší heretickou sektu v dějinách muslimské ummy. Je odvozeno od slovního základu s významem "odejít, opustit." Název má původ buďto v Prorokově صل الله عليه و سلم výroku týkajícímu se této sekty, že: " Přijdou lidé, a vaše modlitba bude ničím proti jejich modlitbám, váš půst bude ničím proti jejich půstu.

DŮLEŽITOST ŘETĚZCE VYPRAVĚČŮ

Odborník v hadísech, šejch Abú Abdurrahmán Mukbil bin Hádí al-Wádi'í v úvodu ke své knize As-sahíhu l-musned min asbábi n-nuzúl (Správná podání o důvodech seslání koránských veršů) uvádí následující příklady toho, jaký důraz a pečlivost kladli první generace muslimů na zachování čistoty a autenticity hadísů skrze řetězce jejich vypravěčů:

 

O POUŽÍVÁNÍ NEAUTENTICKÝCH HADÍSŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

 

CO JE TO SELEFÍJA? KDO JSOU TO SELEFÍJÚN?

بسم الله الرحمان الرحيم

VÝKLAD VERŠE NISÁ:59 PODLE IBN KESÍRA

 

ILÁHIJE A ENEŠÍDY

Zde je k poslechu několik enešídů a iláhíjí.

ARABSKY:

FARSHI TURAB (o smrti)

UNSUR 'EBADIK

EBDA'

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS