MUŽSKÁ OBŘÍZKA

Otázka: Jaký je islámsko-právní názor ve věci mužské obřízky?

Odpověď:

Mužskou obřízkou rozumíme chirurgické odstranění předkožky, která pokrývá žalud penisu. Hanefíjský imám al-Máwerdí definuje  šarí'atsky akceptovanou mužskou obřízku  minimálně odkrytím špičky žaludu, respektive v ideálním případě odnětím celé předkožky.

PRAVIDLA SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Otázka: Jaké je islámskoprávní stanovisko ve věci sledování televize?

Odpověď:

ISLÁMSKÁ MANŽELSKÁ ETIKA SKRZE KORÁN, SUNNU A PRAXI SELEF

MÁME SE BÁT ISLAMIZACE EVROPY?

ČTYŘI ZÁSADY VE VĚCI ŠIRKU - IMÁM MUHAMMED BIN 'ABDULWEHHÁB

Prosím Alláha, Nejšlechetnějšího, Pána Trůnu, aby vás chránil na tomto i na onom světě a požehnal vám kdekoliv jste a učinil vás těmi, kteří jsou vděční, obdrží-li něco a trpěliví, jsou-li podrobeni zkoušce a kteří hledají odpuštění, pokud zhřeší. S určitostí to jsou tři znaky štěstí.

KDO JSOU TO AWLIJÁ´

Otázka: Kdo jsou awlijá´ (sg. welí, tj. Bohu přiblížený)? Jde o nějakou určitou skupinu osob? Jsou awlijá´ těmi, nad jejichž hroby jsou vybudována mauzolea?

Odpověď:

Ne. Jsou jimi ti, o kterých řekl Alláh:

Nikoliv, Bohu přiblížení věru nemusí mít strach žádný a nebudou zarmouceni ti, kdož uvěřili a byli bohabojní. (Júnus:62)

VÍRA V BOHA NESTAČÍ, ABY BYL ČLOVĚK MUSLIMEM

Toužíš-li znát důvod tvrzení, že modloslužebníci, proti kterým bojoval Posel صل الله عليه وسلم uznávali tewhíd ar-rubúbíjja, čti slova Boží:

JAK VZNIKL ŠIRK?

 

DŽIHÁD BEZE ZBRANĚ

Uvádíme několik citátů nejznámnějších a nejautoritativnějších učenců islámské historie, kteří se ve svých pracech zmiňovali o džihádu - boji. A to o takových typech džihádu, které nemají nic společného s žádným typem zbraně, ani s žádným jiným násilím a proléváním krve.

PŘIDRUŽOVÁNÍ K JEDINÉMU BOHU - JEHO ROZPOZNÁNÍ A JEHO ODVRŽENÍ

Širk (přidružovaní k Alláhu) vznikl připisováním jiných po boku Alláha Jediného, v Jeho panování a božskosti.