VÝKLAD VERŠE NISÁ:59 PODLE IBN KESÍRA

 

ILÁHIJE A ENEŠÍDY

Zde je k poslechu několik enešídů a iláhíjí.

ARABSKY:

FARSHI TURAB (o smrti)

UNSUR 'EBADIK

EBDA'

ISLÁM ODMÍTÁ NACIONALIZMUS

 

PŘÍPRAVA NA RAMADÁN

 

DOBRODINNÍ MĚSÍCE ŠA'BÁNU

بسم الله الرحمن الرحيم

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O DŽEMÁ'ATU T-TEBLÍGH

Imám a obnovitel víry, jeden z největších expertů na hadísy ve 20.století, Muhammed Násiruddín al-Albání v jedné diskuzi na téma džemá'atu t-teblígh, když byl tázán na jejich omyly a nápravu situace, prohlásil:

 

OVLÁDEJ SVŮJ HNĚV

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného, chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

MEWLÚD - NAROZENINY PROROKA صل الله عليه و سلم

Jsou muslimové, kteří slaví den narození Proroka صل الله عليه و سلم  jako den svatý. Setkávají se, aby četli v tento den o jeho životě a modlili se za něj.

Tato věc je bid'a (inovací ve víře), jelikož Prorok صل الله عليه و سلم  toto neustavil. Nepraktikovali to pravověrní chalífové a ani žádný učenec z prvních tři generací to neschvaloval.

OSLAVA DNE ISRÁ´ WE L-MI'RÁDŽ

 

OTÁZKA: Je dovoleno slavit den Noční Cesty (Isrá´ we l-mi'rádž) jako svátek?

 

ODPOVĚĎ:  Oslavovaní dne nebo noci zvané al-Isrá wa Mirádž kdy byl Prorok Muhammed صل الله عليه و سلم přemístěn z Mekky do Jeruzaléma a poté vyzdvižen na nebesa je inovací, která se rozšířila mezi muslimy.

OSOBNÍ NÁZOR NA MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

V dnešní době velmi často hovoříme o mezináboženském dialogu, potřebě poznat druhé a nacházet s nimi společnou řeč. Zvláště pak, máme-li na mysli tři nejtypičtější, tzv. abrahámovská náboženství, tedy judaizmus, křesťanství a islám. Na toto téma se píší knihy, pořádají konference, přednášky, točí se dokumentární filmy a rozhlasové pořady.