VYSVĚTLENÍ SLOV BOŽÍCH Z 34. VERŠE SÚRY NISÁ´ (ŽENY)

 

Bůh řekl:


وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte,

O SKUPINÁCH LIDÍ CHYBNĚ POHLÍŽEJÍCÍCH NA SUNNU

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ROZPRAVA O TOM, JAK CHÁPAT SUNNU ANEB DVĚ OBECNÁ POUČENÍ ZE SUNNY PLYNOUCÍ

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a všem jeho spravedlivým a bohabojným následovníkům.

HISTORICKÁ AUTENTICITA SUNNY

 

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu.

Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po světě, že sunna, po Koránu druhý směrodatný a neměnný zdroj islámského právního myšlení, není historicky autentická a aktuální dodnes.

Důležitost a výsadní místo sunny v islámském učení je postavena na koránských verších:

NÁBOŽENSKÁ A NENÁBOŽENSKÁ ZNALOST

Otázka: V mnoha islámských publikacích nacházíme pod pojmem znalost jen texty týkající se znalosti náboženské. Jak je to ovšem se znalostí světskou? Vybízí Korán a Sunna také k hledání světské znalosti?

Odpověď

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

MUSLIMOVÉ, NEMUSLIMOVÉ A ŠARÍ'A

otázka:

ZÁKAZ VEPŘOVÉHO MASA

 

Otázka: Již několik let pracuji v zahraničí s lidmi muslimského vyznání a narážím na otázku, proč se zdržují konzumace vepřového masa. Každý z nich říká něco jiného. Protože se zajímám o cizí jazyky a náboženství, prosím vás o exaktní odpověď.

Odpověď:

VÁLKA, NEBO RESPEKT?

Otázka: Alláh říká "bojujte proti bezvěrcům (katolíci?)" a zároveň také "respektujte všechna vyznání"- není v tom rozpor?

Odpověď:

NÁBOŽENŠTÍ EXTREMISTÉ A RADIKÁLOVÉ

Otázka: Odkud berou extremisté a radikálové svá chápání džihádu? Kolik jich mezi muslimy je? Jaké cíle sledují? J radikalizmus vývojovou fází všech náboženství?

Odpověď:

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, požehnání a mír jeho Poslu.

Předně děkujeme za zajímavý a podnětný dotaz.

ZÁKAZ ZOBRAZOVAT ŽIVÉ BYTOSTI

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?

 

Odpověď: