DIALOG A SBLIŽOVÁNÍ VĚŘÍCÍCH

بسم الله الرحمان الرحيم

 

MUSLIM NÁRODNÍM HRDINOU POLSKA

 

NÁŠ VZTAH KE KORÁNU - SKRZE KORÁNSKÉ VERŠE, HADÍSY BOŽÍHO POSLA صل الله عليه و سلم A VÝROKY SELEF

 بسم الله الرحمان الرحيم

DOSAŽENÍ VSTUPU DO ISLÁMU

Šejch Muhammed bin Abdulwehháb říká:

JAKÝ KLADLI NAŠI ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ DŮRAZ NA VÝCHOVU SVÝCH DĚTÍ?

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu tak dlouho, jak mu Bůh předurčil. Když přišla poslední část noci, vzbudil svou rodinu řka: „Modlitba! Modlitba!“ A recitoval verš: „Přikaž rodině své modlitby konání“ (Tá Há: 132)1
 

PRINCIP SPOJOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ SE

      Alláh řekl: "A neliší se ti jimž bylo darováno Písmo vyjma vzájemné závisti a nenávisti poté, co přišla k nim znamení jasná." Obeznamujíce, že jejich odlišování povstalo po obdržení vědění jim mělo objasnit, čemu by se měli vyhnout – protože Alláh určitě nedovolí, aby byli lidé svedeni po tom, co je vedl, vyjma po jejich varování, čeho by se měli vyvarovat.

O PŘETVÁŘCE

بسم الله الرحمانالرحيم

TRPĚLIVOST JE CHARAKTERISTIKOU VĚŘÍCÍCH

 

CO JE TO INOVACE? CO DO NÍ SPADÁ?

 

Otázka: Co znamená pojem bid'a - inovace? Je každá inovace špatná? Jak se potom vyrovnávat s lidským pokrokem?

Odpověď:

 

BID'A NEBOLI INOVACE VE VÍŘE

 Inovace, ar. bid’a, je věc nově vnesená do víry, opačná k pravdě, která k nám přichází od Posla Božího صل الله عليه و سلم, jedno jestli znalostí nebo činem, jako produkt pochybnosti anebo náklonnosti k dané věci.