ZDROJE ISLÁMSKÉ VĚROUKY

 

ISLÁMSKÁ VĚROUKA - AKÍDA: JEJÍ ÚČEL A DŮLEŽITOST

 

SEKTY, KTERÉ SE PŘIPISUJÍ ISLÁMU A JEJICHŽ ČINNOST BYLA ZAZNAMENÁNA V ČR

NEJZKLADNĚJŠÍ ROZDÍLY MEZI ISLÁMEM A ŠÍ'ITSKOU VÍROU

Z níže uvedených informaci nesmí být chápáno že všichni ší'ité nejsou muslimy. Stejně jako u jiných islámských sekt, i u ší'itu existuje mnoho skupin a dílčích sekt. Některé z nich jsou úplně mimo islám a některé z nich patří k islámu.

POPÍRAČI SUNNY

 

NAPODOBOVÁNÍ NEVĚŘÍCÍCH

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

ODKAZ Z PROROKOVA صل الله عليه و سلم KÁZÁNÍ NA ROZLOUČENOU

بسم الله الرحمان الرحيم

PŘEDPOVĚZENÝ ČAS POKUŠENÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O ROVNOSTI LIDÍ

بسم الله الرحمان الرحيم

O ZÁKAZU POHRDAT LIDMI