STANOVISKO ISLÁMU OHLEDNĚ ŽENSKÉ OBŘÍZKY

V dnešní době jsme konfrontováni zprávami o barbarském zvyku ženské obřízky, přesněji nazývané anglickou zkratkou FGM (femal genitál mutilation – mrzačení ženských genitálií). Bohužel, tento zvyk, který nemá s islámem vůbec nic společného, je některými kruhy s ním záměrně a zcela automaticky spojován a prezentován veřejnosti jako islámský obyčej.

CO JE TO KORÁN?

VÝZNAM TERMÍNU

Jazykový význam: znamená qira´at, čtení

Šeriatský význam: Boží řeč (mu´džiza), která je spuštěna na srdce Posla (mír a požehnání s ním) a zapsána v mushafech (knižních svazcích) a která se traduje na mutawatir[1] způsob.

JMÉNA KORÁNU

STŘEDNÍ CESTA ISLÁMU V OPOZICI K CESTĚ TĚCH, KTEŘÍ VÍRU ZANEDBALI A TĚCH, KTEŘÍ JI POŠPINILI FANATIZMEM

 

بسم الله الرحمان الرحيم

POUŽITÍ SLOV "BŮH" A "ALLÁH" V PŘEKLADECH ISLÁMSKÉ LITERATURY

AL-MEHDÍ A JEHO ÚLOHA PŘED KONCEM SVĚTA

Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem "vésti". Samo slovo al-mehdí jazykově znamená "(Bohem) vedený".

NÁSLEDOVÁNÍ PRVNÍCH GENERACÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?


ODPOVĚĎ:

Šarí'atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující:

ROZCESTNÍK

Zde poskytujeme přehled nejužitečnějších linků o islámu a muslimech.

 

V ČEŠTINĚ:

Islam Cz - Islámský portál

Muslimské Listy - Tak trochu jiné zpravodajství

UČÍME SE KORÁN ZPAMĚTI

 

Zde Vám budeme průběžně sprostředkovávat učební materiály k učení se Koránu zpaměti (hifz).

 

Al-Fátiha v transkripci

každý verš je čten rovnou 5x, pro důkladné zapamatování.

 

AL-FÁTIHA V TRANSKRIPCI DO LATINKY

SÚRETU L-FÁTIHATI

1 bismi ´lláhi ´rrahmáni ´rrahím
2 el-hamdu li lláhi rabbi ´l-'álemín
3 er-rahmáni ’r-rahím
4 máliki jewmi ’ddín
5 ijjáke ne'budu we ijjáke neste'ín
6 ihdine ssiráte ’l-mustekím
7 siráte llezíne en'amte 'alejhim gajri l-magdúbi 'alejhim we la ´ddálín

ÁMÍN

E-ISLÁM: PRVNÍ ISLÁMSKÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL NA ČESKÉM INTERNETU

Tento web je určen všem zájemcům o islám, muslimy, islámskou historii a muslimské země.

Jeho součástí jsou také: facebookové stránky Islámské nauky a islám v praxi,