ŠARÍ'ATSKÁ KONTROLA PORODNOSTI

بسم الله الرحمان الرحيم

 

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného. Chvála Bohu, Pánu světů, požehnání a mír Pečeti poslů a proroků.

 

 

 

VĚDY, VZDĚLANOST A POZNÁNÍ NA VAHÁCH ISLÁMSKÉHO PRÁVA

Islámské právo definuje několik úrovní znalosti, jak náboženské, tak i světské. Následující klasifikaci[1] uvádí an-Nawawí, učenec šáfi'ovské[2] právní školy:

ŠARÍ'ATSKÉ TRESTY ZA SEXUÁLNÍ PERVERZE (FÁHIŠA)

Tyto sexuální perverze (pohlavní zvrácenosti) označujeme arabským slovem fáhiša, které je nadřazeným pojmem i pro ziná (mimomanželský styk, viz blíže článek o kamenování). Zasluhují speciální pohled, protože se vymykají jiným konceptům.

KAMENOVÁNÍ A ŠARÍ'A

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho

Bůh zjevil ve Svatém Koránu: A toto jsou omezení Boží, a kdokoliv poslouchá Boha a posla Jeho, tomu Bůh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a v nich nesmrtelný bude - a to úspěch je nesmírný. Kdo však neposlechne Boha a posla Jeho a překračuje omezení Jeho, tomu Bůh dá vstoupit do ohně a tam nesmrtelný bude - a pro něj určen je trest zahanbující. (Nisá´: 14-15)

ZDRŽOVAT SE VE SVÉM DOMĚ - ZAPOMENUTÁ SUNNA MUSLIMSKÝCH ŽEN

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

SLAVENÍ SVÁTKŮ V ISLÁMU

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu.

ISLÁM A KOUŘENÍ

 

Řekl Vznešený Alláh ve svojí Svaté Knize: "Nezabíjejte se vlastníma rukama" a také: "Nevrhejte se v záhubu, vždyť Bůh vám je Milosrden." A řekl Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním: "Neškoď a ne budiž ti škozeno"

PRÁVA ZVÍŘAT V ISLÁMU

 

On stvořil nebesa bez opor, jež jsou viditelné, a rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. A rozšířil po ní zvířata rozličná.

(Luqmán:10)

"Milosrdní dojdou milosrdenství Milosrdného. Buďte milosrdní k těm, kdo jsou na zemi. A k vám bude milosrdný Ten, kdož dlí na nebesích."

VYSVĚTLENÍ SLOV BOŽÍCH Z 34. VERŠE SÚRY NISÁ´ (ŽENY)

 

Bůh řekl:


وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte,

O SKUPINÁCH LIDÍ CHYBNĚ POHLÍŽEJÍCÍCH NA SUNNU

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného