ROZPRAVA O TOM, JAK CHÁPAT SUNNU ANEB DVĚ OBECNÁ POUČENÍ ZE SUNNY PLYNOUCÍ

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a všem jeho spravedlivým a bohabojným následovníkům.

HISTORICKÁ AUTENTICITA SUNNY

 

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu.

Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po světě, že sunna, po Koránu druhý směrodatný a neměnný zdroj islámského právního myšlení, není historicky autentická a aktuální dodnes.

Důležitost a výsadní místo sunny v islámském učení je postavena na koránských verších:

NÁBOŽENSKÁ A NENÁBOŽENSKÁ ZNALOST

Otázka: V mnoha islámských publikacích nacházíme pod pojmem znalost jen texty týkající se znalosti náboženské. Jak je to ovšem se znalostí světskou? Vybízí Korán a Sunna také k hledání světské znalosti?

Odpověď

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

MUSLIMOVÉ, NEMUSLIMOVÉ A ŠARÍ'A

otázka:

ZÁKAZ VEPŘOVÉHO MASA

 

Otázka: Již několik let pracuji v zahraničí s lidmi muslimského vyznání a narážím na otázku, proč se zdržují konzumace vepřového masa. Každý z nich říká něco jiného. Protože se zajímám o cizí jazyky a náboženství, prosím vás o exaktní odpověď.

Odpověď:

VÁLKA, NEBO RESPEKT?

Otázka: Alláh říká "bojujte proti bezvěrcům (katolíci?)" a zároveň také "respektujte všechna vyznání"- není v tom rozpor?

Odpověď:

NÁBOŽENŠTÍ EXTREMISTÉ A RADIKÁLOVÉ

Otázka: Odkud berou extremisté a radikálové svá chápání džihádu? Kolik jich mezi muslimy je? Jaké cíle sledují? J radikalizmus vývojovou fází všech náboženství?

Odpověď:

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, požehnání a mír jeho Poslu.

Předně děkujeme za zajímavý a podnětný dotaz.

ZÁKAZ ZOBRAZOVAT ŽIVÉ BYTOSTI

Otázka: Jak je to se zobrazováním živých bytostí?

 

Odpověď:

ODÍVÁNÍ MUŽŮ

Otázka: Chtěla bych se zeptat, jaká jsou pravidla ohledně odívání mužů? V jakékoli knize o islámu se hodně hovoří o odívání žen, sama již dokáži odlišit ty kvalitní a "méně kvalitní" statě. O mužském odívání však knihy mlčí. Můžete přiblížit pár pravidel, nebo popsat z čeho vycházejí, Korán, Sunna atd.?

Odpověď:

CO JE NEZBYTNÉ PRO PŘIJETÍ ISLÁMU?

Pro přijetí islámu je nezbytná víra v Jediného Boha a v poselství Muhammedovo, mír a požehnání s ním, vyjádřená slovy ašhadu an lá iláhe illá Lláh we ašhadu anne Muhammeden rasúlu lláh, tj. dosvědčuji, že není božstva kromě Boha a dosvědčuji, že Muhammed je prorok. tzv. šeháda, neboli svědectví víry.

Pro to, aby jste se stal muslimem, musí být pevně ve vašem srdci. Islám je totiž především o osobním vztahu mezi človekem a jeho Stvořitelem.