JAK SE STAVÍ ISLÁM K JINÝM DIMENZÍM, MINULÝM ŽIVOTŮM A REINKARNACI?

Vezmeme-li v úvahu nepoznatelné, svět andělů, džinů, šejtánů apod., jiné světy a dimenze samozřejme existují. 

O POJMU DŽIHÁD A JEHO OPŘENÍ VE ZDROJÍCH ŠARÍ'Y

Pojem džihád znamená úsilí o zabránění, zastavení něčeho, boj proti něčemu. Ovšem toto slovo boj zde musíme chápat v celkovém, obecném kontextu, tak jako je chápáno, řekneme-li jej česky, bez jakéhokoli zúžení (boj proti – špatnosti, chudobě, proti vlastnímu já…). Arabský význam je přesně stejný.

STANOVISKO ISLÁMU OHLEDNĚ ŽENSKÉ OBŘÍZKY

V dnešní době jsme konfrontováni zprávami o barbarském zvyku ženské obřízky, přesněji nazývané anglickou zkratkou FGM (femal genitál mutilation – mrzačení ženských genitálií). Bohužel, tento zvyk, který nemá s islámem vůbec nic společného, je některými kruhy s ním záměrně a zcela automaticky spojován a prezentován veřejnosti jako islámský obyčej.

CO JE TO KORÁN?

VÝZNAM TERMÍNU

Jazykový význam: znamená qira´at, čtení

Šeriatský význam: Boží řeč (mu´džiza), která je spuštěna na srdce Posla (mír a požehnání s ním) a zapsána v mushafech (knižních svazcích) a která se traduje na mutawatir[1] způsob.

JMÉNA KORÁNU

STŘEDNÍ CESTA ISLÁMU V OPOZICI K CESTĚ TĚCH, KTEŘÍ VÍRU ZANEDBALI A TĚCH, KTEŘÍ JI POŠPINILI FANATIZMEM

 

بسم الله الرحمان الرحيم

POUŽITÍ SLOV "BŮH" A "ALLÁH" V PŘEKLADECH ISLÁMSKÉ LITERATURY

AL-MEHDÍ A JEHO ÚLOHA PŘED KONCEM SVĚTA

Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem "vésti". Samo slovo al-mehdí jazykově znamená "(Bohem) vedený".

NÁSLEDOVÁNÍ PRVNÍCH GENERACÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?


ODPOVĚĎ:

Šarí'atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující:

ROZCESTNÍK

Zde poskytujeme přehled nejužitečnějších linků o islámu a muslimech.

 

V ČEŠTINĚ:

Islam Cz - Islámský portál

Muslimské Listy - Tak trochu jiné zpravodajství

UČÍME SE KORÁN ZPAMĚTI

 

Zde Vám budeme průběžně sprostředkovávat učební materiály k učení se Koránu zpaměti (hifz).

 

Al-Fátiha v transkripci

každý verš je čten rovnou 5x, pro důkladné zapamatování.