NÁSLEDOVÁNÍ PRVNÍCH GENERACÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?


ODPOVĚĎ:

Šarí'atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující:

ROZCESTNÍK

Zde poskytujeme přehled nejužitečnějších linků o islámu a muslimech.

 

V ČEŠTINĚ:

Islam Cz - Islámský portál

Muslimské Listy - Tak trochu jiné zpravodajství

UČÍME SE KORÁN ZPAMĚTI

 

Zde Vám budeme průběžně sprostředkovávat učební materiály k učení se Koránu zpaměti (hifz).

 

Al-Fátiha v transkripci

každý verš je čten rovnou 5x, pro důkladné zapamatování.

 

AL-FÁTIHA V TRANSKRIPCI DO LATINKY

SÚRETU L-FÁTIHATI

1 bismi ´lláhi ´rrahmáni ´rrahím
2 el-hamdu li lláhi rabbi ´l-'álemín
3 er-rahmáni ’r-rahím
4 máliki jewmi ’ddín
5 ijjáke ne'budu we ijjáke neste'ín
6 ihdine ssiráte ’l-mustekím
7 siráte llezíne en'amte 'alejhim gajri l-magdúbi 'alejhim we la ´ddálín

ÁMÍN

E-ISLÁM: PRVNÍ ISLÁMSKÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL NA ČESKÉM INTERNETU

Tento web je určen všem zájemcům o islám, muslimy, islámskou historii a muslimské země.

Jeho součástí jsou také: facebookové stránky Islámské nauky a islám v praxi,

ŠARÍ’ATSKÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu صل الله عليه و سلم.