O LOUPEŽNÍKOVI, KTERÝ SE POSTIL

Muweffekuddín 'Abdulghaní ibn Kudáma al-Makdisí ve svém díle popisujícím příběhy těch, kteří se káli a navrátili se k poslušnosti vůči svému Pánu uvádí pozoruhodný příběh od zbožného a učeného muže jménem Abú Bekr aš-Šiblí.

Aš-Šiblí patřil ke známému perskému rodu z Chorásánu a žil v Iráku. Proslul jako zbožný uctívač a jeden z nejvýznamnějších žáků imáma Abu l-Kásim Muhammeda al-Džunejda, velkého učence nauky tasawwufu.

ISLÁM ODSUZUJE VŠECHNY PODOBY SOUDOBÉHO RASIZMU BEZ OHLEDU NA PŮVOD, VYZNÁNÍ A BARVU PLETI PACHATELE

OTÁZKA: Jak se ve světle současných událostí ve světě stavíte k problému rasizmu? Mám však na mysli nejen činy pravicových extremistů, ale i namnoze přehlížený problém všudypřítomné a otevřené nenávisti vůči původnímu bílému obyvatelstvu ze strany muslimských a afrických migrantů na Západě. Rasizmus přece není, jen když jsou pachateli běloši. Ale multikulturalisté, neomarxisté, liberálové a všelijací jiní vítači migrantů odmítají nebílý rasizmus vidět.

MATKU NIČÍM NENAHRADÍŠ

Šejch Abú Hamdán Ajjúb Hammúda, žák šejcha 'Ubejda al-Džábirího, vyprávěl:

„Seděli jsme v údolí Miná ve stanu, stalo se to v roce 1417 hidžry (tj. 1997 kř. éry) v den napájení poutníků (arab. يوم التروية jewmu t-terwíja), 8. Zu l-Hidždža toho roku, nemýlím-li se. 

ROUHÁNÍ VŮČI VZNEŠENÝM ANDĚLŮM

OTÁZKAV knize o andělích v islámu jsem narazil na zmínku, že Židé neuznali Džibríla a také, že by měl být člověk popraven, když špatně o andělích mluví, je to pravda?

ODPOVĚĎ:

KAŽDOU NOC ALLÁH VYKUPUJE Z PEKLA TY, KTEŘÍ SE POSTÍ

Od Džábira ibn 'Abdilláh a Abú Umámy al-Báhilího رضي الله عنهما se uvádí slova Posla صلى الله عليه و سلم Božího:

إنَّ للهِ تعالى عند كلِّ فطرٍ عُتَقاءَ من النارِ، وذلك في كلِّ ليلةٍ.

Při každém přerušení půstu si Alláh každou jednu noc vyvolí ty, které vykoupí z pekla.[1]

NAŠI ZBOŽNÍ PŘEDKOVÉ O ODCHODU RAMADÁNU

Ramadán a půst v něm patří k posvátným symbolům islámu, ke kterým je nutno přistupovat se vší vážností a které není radno jakkoli znevažovat.

O těchto vznešených symbolech Všemohoucí Alláh řekl:

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـٰتِ ٱللَّـهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ

A kdo v úctě bude mít posvátné věci Boží, bude to pro něj lepší u Pána jeho. (Hadždž: 30)

NĚKOLIK ODPOVĚDÍ STÁLÉ KOMISE PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY BOJUJÍCÍ SE SOUČASNOU PANDEMIÍ

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nemohou vykonat klasickou rituální očistu, neboť si nemohou sundat tyto ochranné pomůcky? Nebo pacienti na plicní ventilaci, kterým by uškodila i náhradní rituální očista čistou zeminou či pískem? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nepřetržitě po dlouhou dobu zasahují při záchraně lidských životů?

JAK SE POMODLIT SVÁTEČNÍ MODLITBU DOMA SÁM, BEZ IMÁMA A MEŠITY?

OTÁZKA: Vzhledem k opatřením na zamezení dalšího šíření pandemie koronaviru se v naší zemi nebude modlit sváteční modlitba. Jak mám postupovat? Můžu se ji pomodlit doma se svou rodinou, bez imáma a mešity?

ODPOVĚĎ:

CO DĚLAT, POKUD UCÍTÍME, ŽE PRÁVĚ NASTALA NOC ÚRADKU?

OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, že šlo o Noc úradku, může toto své pozorování šířit mezi jiné muslimy? A co říci ohledně těch, kteří po těchto znameních Noci úradku pátrají a fotí či natáčí na video, co spatřili?


'ÍDU L-FITR 1441 hidžry - SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU 2020 kř. éry

KRÁLOVSTVÍ SAÚDSKÉ ARÁBIE V PÁTEK DNE 29. RAMADÁNU 1441 (22. 5. 2020) OHLÁSILO  NA ZÁKLADĚ NESPATŘENÍ SRPKU NOVÉHO MĚSÍCE ZAČÁTEK 1. ŠEWWÁLU, TEDY DNE SVÁTKU PŘERUŠENÍ PŮSTU (عيد الفطر 'ÍDU L-FITR) PO ZÁPADU SLUNCE (MODLITBĚ MAGHRIB) ZÍTŘEJŠÍHO DNE, TZN. SVÁTEK PŘERUŠENÍ PŮSTU SE BUDE SLAVIT AŽ 

POZÍTŘÍ, TJ. V NEDĚLI 24. 5. 2020.