ŠEJCH AL-'USEJMÍN: ČAS NEČEKÁ NA NIKOHO, VYUŽIJ RAMADÁN, DOKUD MŮŽEŠ

Čas na nikoho nečeká – každý moment, který uběhne, vás o to více přibližuje k posmrtnému životu – proto využijte tohoto vznešeného měsíce.

O SPOLEČENSKÉ ZDRŽENLIVOSTI V ČASECH ROZKOLŮ A NEJEDNOTY, DÍL IV.

Rezolutní odmítnutí ozbrojené revoluce, politického násilí a bojů o moc

Když nastal rozkol mezi dvěma Prorokovými صلى الله عليه وسلم společníky - 'Alím a Mu'áwíjou رضي الله عنهما, který následně přerostl do občanské války, vydal se al-Ahnef ibn Kajs رضي الله عنه do boje na pomoc 'Alímu, neboť byl dle jeho soudu v právu. Cestou potkal Abú Bekru رضي الله عنه, který se ho zeptal: „Kampak jdeš?“ 

O SPOLEČENSKÉ ZDRŽENLIVOSTI V ČASECH ROZKOLŮ A NEJEDNOTY, DÍL III.

Je lepší zůstat společensky činným, anebo se od společnosti vzdálit?

Předkládané dilema mezi aktivizmem a zdrženlivostí, nastolené hadísy hovořícími o odloučení se od společnosti, je podle mnoha zbožných předků podobné dilematu, zda je lepší hovořit, nebo mlčet, v souvislosti s hadísem od 'Abdulláha ibn 'Amra ibnu l-'Ás رضي الله عنهما, v němž Posel Boží صلى الله عليه و سلم říká:

مَنْ صَمَتَ نجا.

O SPOLEČENSKÉ ZDRŽENLIVOSTI V ČASECH ROZKOLŮ A NEJEDNOTY, DÍL II.

Tematika tohoto hadísu v kontextu autentického islámského učení

O SPOLEČENSKÉ ZDRŽENLIVOSTI V ČASECH ROZKOLŮ A NEJEDNOTY, DÍL I.

Abú Zerr al-Ghifárí رضي الله عنه vypráví, že ho Posel Boží صلى الله عليه و سلم oslovil:

‏ يَا أَبَا ذَرٍّ!

Ó Abú Zerre!

Abú Zerr řekl: „Zde jsem, k tvým službám a tvé radosti, Posle Boží!“ Potom k němu pronesl řeč, v níž mimo jiné řekl:

‏ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ ؟

RAMADÁN 1441 HIDŽRY - 2020 KŘ. ÉRY

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo ve čtvrtek 29. Ša'bánu 1441 po hidžře (23. dubna 2020 kř. éry) začátek letošního Ramadánu po západu slunce dnešního dne, prvním postním dnem bude tedy už pátek 24. dubna 2020, inšalláh. 

OKAMŽIK, KDY OBYVATELÉ RÁJE POCÍTÍ STRACH A OBYVATELÉ PEKLA RADOST

Vznešený Alláh řekl o obyvatelích pekla:

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ   

„Budou si přát, aby mohli vyjít z ohně pekelného, avšak nikdy z něj nevyjdou, neboť je očekává trest trvalý.“ (Máida:37)

Zatímco o obyvatelích ráje řekl:

ZDRAVOTNICTVÍ PŘED TISÍCI LETY: DOPIS MLADÉHO FRANCOUZSKÉHO PACIENTA Z NEMOCNICE V AL-ANDALÚSU

Ze stavu dnešního zdravotnictví ve většině muslimského světa by nejedno oko nezůstalo suché. Nicméně bývaly doby, kdy muslimské země patřily z hlediska úrovně poskytované zdravotní péče ke světové špičce. Tehdejší Evropa s nimi byla přímo neporovnatelná. Byla to doba, kdy byli příslušníci ummy islámu pionýry světového pokroku a průkopníky na poli vědeckého, kulturně civilizačním i morálním. V této době, někdy před tisíci lety, píše jeden mladík z Paříže svému otci z nemocnice v tehdejším al-Andalúsu, muslimském impériu na Iberském poloostrově.

VYPLAŤ NÁMEZDNÍKA, NEŽ OSCHNE JEHO POT

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم přikázal:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Vyplaťte svému námezdníkovi plat ještě dříve, než oschne jeho pot![1]

BUDEŠ-LI SE PÍDIT PO HANBĚ OSTATNÍCH LIDÍ, ZKAZÍŠ JE TÍM

Mu'áwíja ibn Abí Sufján رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ‏!

Věru budeš-li se pídit po hanbě ostatních lidí, úplně či témeř je zkazíš!