RADA MUSLIMŮM NEDODRŽUJÍCÍM HYGIENU, BYŤ JE ISLÁMEM PŘEDEPSÁNA

OTÁZKA: Provdala jsem se do jisté muslimské země, kde s manželem žijeme. V našem vztahu a v mé aklimatizaci v daném prostředí mi dělá velký problém absolutní nedodržování základních hygienických předpisů mnoha místními lidmi. Pokud se umývají, tak jen vodou, mýdlo a čistící prostředky jsou pro ně neznámý pojem. A to jsem si myslela, jak jsou muslimové čistotní lidé. Co mi poradíte?

CHALÍFA OMAR IBNU L-CHATTÁB A EPIDEMIE

‘Abdulláh ibn ‘Abbás رضي الله عنهما, bratranec Posla Božího صلى الله عليه و سلم a největší vykladač Koránu této ummy vypráví, že Prorokův صلى الله عليه و سلم společník tchán Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه, toho času chalífa, v pořadí druhý po smrti Posla Božího صلى الله عليه و سلم , se vydal se svou delegací z Medíny na státnickou návštěvu Šámu. [1] 

ŠEJCH AL-FEWZÁN O POHROMÁCH, KTERÝM SVĚT V TĚCHTO DNECH ČELÍ

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, které zmítají celým světem? Jaké stanovisko má vůči nim zaujmout student náboženské nauky?

ODPOVĚĎ: 

ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ ZACHYCUJÍCÍCH SMRT A UTRPENÍ MUSLIMŮ

OTÁZKA: Mezi muslimy v dnešní době kolují obrázky, videa a prezentace zachycující utrpení muslimů v Sýrii, Palestině, Barmě, Číně, Indii či na jiných místech. Tyto pravidelně obsahují i snímky ukazující zraněné a zabité, zmrzačené a zmasakrované lidi, do detailů včetně jejich ran apod. Účelem těchto prezentací je povzbudit muslimy, aby soucítili s obětmi, pomáhali jim či je podporovali morálně, finančně, logisticky či případně i vojensky. Je toto počínání podle islámu správné a dovolené?

PĚT DRUHŮ ZLA S BEZPROSTŘEDNÍMI NÁSLEDKY, DÍL IV.

Ohledně zla úroku

V některých alternativních verzích vystupuje i zlo, zasluhující zvláštní pozornost, byť ho lze spojit se zlem nezákonného přivlastňování si cizího majetku. Jedná se o zlo úroku, rozšířené v dnešní době po celém světě. A Alláh nás před ním chraň.

Vznešený Alláh praví:

PĚT DRUHŮ ZLA S BEZPROSTŘEDNÍMI NÁSLEDKY, DÍL III.

První zlo a jeho následek

Posel Boží صلى الله عليه و سلم varoval před rozšířením a společenskou akceptací smilstva, protože pokud k tomu dojde, rozšíří se smrt, choroby a nákazy takové, které předtím nebyly známy. Toto je dobře známá a hmatatelná skutečnost a mnohé metly dnešní doby mají přímou návaznost na nynějšní frivolní a chlípné chování, na smilstvo, cizoložství a sodomii, které se staly normou a takřka nikdo se nad nimi již nepohoršuje. 

PĚT DRUHŮ ZLA S BEZPROSTŘEDNÍMI NÁSLEDKY, DÍL II.

Tyto a jim podobné hadísy plynule vedou ke skupině hadísů varující před veřejným hříchem a vymizením společenského odsudku zla, nespravedlivosti, nemravnosti a nemorálnosti. Uvedeme jen některé.

Matka věřících Zejneb bint Džehš رضي الله عنها vyprávěla, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم k ní jednou přišel celý vystrašený a pravil:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ

PĚT DRUHŮ ZLA S BEZPROSTŘEDNÍMI NÁSLEDKY, DÍL I.

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنهما vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se k němu a jeho společníkům z řad mekkánských muslimů jednou otočil a potom jim pravil:

VYHLÁŠENÍ ÚSTŘEDÍ MUSLIMSKÝCH OBCÍ O DOČASNÉM ZÁKAZU PÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB KVŮLI COVID-19

Vzhledem k vývoji situace s nákazou COVID-19 v Evropě a s ohledem na nařízení vlády ČR ze dne 10. 3. 2020, Ústředí muslimských obcí (ÚMO) ČR oznamuje dočasné zrušení pátečních bohoslužeb počínaje od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání.

Prosíme všechny, aby dodržovali doporučení orgánů veřejné správy a ministerstva zdravotnictví k prevenci šíření Covid-19. Situaci budeme nadále sledovat a následně vás budeme informovat.

Ústředí muslimských obcí ČR

PĚT VĚCÍ O NÁKAZE COVID-19, KTERÉ MÍT STÁLE NA PAMĚTI

Chvála Alláhu, požehání a mír Jeho Poslu a všem jeho následovníkům.