RADA MANŽELŮM VZORNĚ SE CHOVAT KE SVÝM ŽENÁM

JE MUSLIMŮM DOVOLENO PROSIT ZA ZEMŘELÉ NEMUSLIMY?

OTÁZKA: Jsem muslimka, ale má rodina muslimové nejsou. Jeden z mých nejbližších příbuzných už zemřel. Mohu za něj prosit prosebnou modlitbu či prosit za odpuštění, byť zemřel jako nemuslim?

ODPOVĚĎ:

UCTÍVAT STVOŘITELE: KORÁNSKÝ SMYSL A STŘEDOBOD LIDSKÉHO BYTÍ, DÍL II.

UCTÍVAT STVOŘITELE: KORÁNSKÝ SMYSL A STŘEDOBOD LIDSKÉHO BYTÍ, DÍL I.

ČASOVÝ LIMIT PRO ZKRACOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ MODLITEB NA CESTĚ

RUŠÍ DOTYK S OPAČNÝM POHLAVÍM RITUÁLNÍ OČISTU?

PROROKOVA صلى الله عليه و سلم PROSBA PŘED KONCEM MODLITBY, KTERÁ ZAHRNUJE ÚPLNĚ VŠECHNO

ALLÁH HOVOŘÍ JEN PRAVDU A JEN ON VEDE SPRÁVNOU CESTOU: VYSVĚTLENÍ PODLE AS-SE'DÍHO

Vznešený Alláh praví:

V MEŠITĚ JE ZAKÁZÁNO ZVEDAT HLAS

KDYŽ ALLÁH NĚCO STANOVÍ, ČLOVĚK NEMÁ PRÁVO ODPOROVAT

بسم الله الرحمان الرحيم