ISLÁM A OTÁZKA TZV. VRAŽD ZE CTI

OTÁZKA: Jaký je postoj islámu k tzv. vraždám ze cti? Proč se jich muslimové dopouštějí?

ODPOVĚĎ:

Islám odmítá, že by znevážení číkoli cti mohlo být ospravedlněním pro vraždu. Ani Korán, ani Sunna neobsahují ospravedlnění pro muže, aby zabil svou ženu, dceru nebo sestru, když pošpiní čest své rodiny.

O POHYBECH PŘI MODLITBĚ

OTÁZKA: Pohyby v modlitbě (tj. kromě těch, které jsou její součástí) obecně modlitbu ruší, ale které a jaké pohyby to jsou? Ruší modlitbu to, že pokud někomu při modlitbě sedne na tvář komár nebo moucha a dotyčný se ožene, anebo si modlící se utře nos, když má rýmu apod.?

ODPOVĚĎ:

VYSVĚTLENÍ HADÍSU O STŘÍDMOSTI PŘI JÍDLE PODLE IBNU L-KAJJIMA

Mikdám ibn Me'ádíkerib رضي الله عنه vyprávěl: „Slyšel jsem, jak Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL II.

6. Nepřijímají kritiku na adresu svého uskupení a jeho vůdců, obviňujíce kritiky z postranních úmyslů.

Kdykoli jsou takoví jedinci kritizováni za svůj sektářský fanatizmus a zaujatost ve prospěch jen své vlastní skupiny, reagují na tuto kritiku podrážděně, cítí se pod útokem a ty, kteří se proti nim staví, otevřeně nenávidí.

Muhammed aš-Šewkání pravil:

PROJEVY SEKTÁŘSKÉHO FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZASLEPENOSTI, DÍL I.

V našem posledním textu jsme se dotkli jednoho z nejpalčivějších problémů muslimské ummy v dnešním světě – je jím rozdělení do velkého množství navzájem nepřátelských sekt, naprosto v protikladu k tomu, co islám učí a zastává.

Ibn Báz o tomto rozštěpení pravil:

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL II.

Zaujetí názorového tábora v dobrém a špatném smyslu slova

Zaujetí strany či názorové pozice obecně má ve svém koránském obrazu svou dobrou i špatnou stránku. [1] Pokud je to názor, který konvenuje Koránu, Sunně a tomu, co Alláh seslal jako Svůj Zákon, potom se ten, kdo jej zaujme, staví na stranu Boží. V opačném případě se automaticky ocitá na straně prokletého Iblíse.

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL I.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem, kteří následují jeho cestu až do Soudného dne.

NEMŮŽE KLIDNĚ SPÁT, KDO POZNÁ HRŮZU PEKLA I NÁDHERU RÁJE

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا!

Neviděl jsem nic, jako je Oheň, či aby mohli spát ti, co před ním prchají, ani nic, jako je Ráj, či aby mohli spát ti, co o se o něj snaží.[1]

ODĚVY ZE ZVÍŘECÍCH KŮŽÍ

OTÁZKA: Jaký je názor islámu na oděvy ze zvířecích kůží? Mnozí se domnívají, že jsou zakázány, protože jsou vyráběny z vepřových kůží, nicméně v některých zdrojích se uvádí, že by byly i tak dovoleny. Jaký je správný názor?

ODPOVĚĎ:

Od Posla Božího صلى الله عليه و سلم se uvádí slova:

UŽITKY VÍRY V JEDINOST A JEDINEČNOST BOŽÍ PRO TY, KDO SE TOUTO VÍROU ŘÍDÍ

Vznešený Alláh je vlastníkem i stvořitelem všeho existujícího, nemá společníka a nic a nikdo kromě Něho není hoden uctívání. Je Jedinečný a neopakovatelný ve všech Svých vlastnostech, charakteristikách a atributech a nikdo a nic s ním není hodno srovnání. Sesílal svatá písma a vysílal lidstvu Své proroky se shodnou podstatou poselství. Mezi těmito proroky vyslal jako posledního Muhammeda صلى الله عليه و سلم. Jím zvěstovaný věčný a nezměnitelný Zákon víry následujeme jako platný pro každou dobu i místo.