Reakce

NEDOVOLME URÁŽKY PROROKŮ A NÁBOŽENSKÝCH SYMBOLŮ NAŠÍ VÍRY ČI PŘESVĚDČENÍ JINÝCH!

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného, požehnání a mír Jeho Proroku, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří ho následují až do konce věků.

Pokoj a mír všem lidem dobré vůle.

TŘI RADY OHLEDNĚ NEJEDNOTNOSTI VE VYHLÁŠENÍ ZAČÁTKU RAMADÁNU

Jménem Alláha Milostiplného, Milostivého, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodině, jeho společníkům a všem, kdo ho v dobrém následují až do Soudného Dne.

KNIŽNÍ RECENZE: „SALAFITSKÝ ISLÁM“ JAKO POKUS O DEMYTIZACI SALAFÍJE V ČESKÉM DISKURSU

Není sporu o tom, že proud islámského myšlení označovaný arabským slovem سلفية salafíja je v rámci soudobého islámského myšlení velmi progresivní. Též bezpochyby platí, že je často nesprávně vnímán jako monolit, posuzován černobílou optikou a ztotožňován s militantním islamistickým extremizmem způsobem, který podle českého arabisty Bronislava Ostřanského hraničí až s mytizací, přičemž by nebylo od věci tento mýtus dekonstruovat.

MENTÁLNÍ TERORIZMUS ANEB ATENTÁT NA PŘÍČETNOST, DÍL II.

Falešné vnímání sebe sama

MENTÁLNÍ TERORIZMUS ANEB ATENTÁT NA PŘÍČETNOST, DÍL I.

Motto:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Však lidé se rozštěpili ve věci své na sekty a strana každá se radovala jen z toho, co jí bylo vlastní.“ (Mu´minún: 53)

TALAL ASAD: EVROPA PROTI ISLÁMU – ISLÁM V EVROPĚ, DÍL II.

(Pokračování)

II.

TALAL ASAD: EVROPA PROTI ISLÁMU – ISLÁM V EVROPĚ, DÍL I.

Kulturní antropolog, islamolog, společenskovědní teoretik a klasik postkoloniálních studií Talal Asad uveřejnil v dubnu 1997 v časopise The Muslim World nadčasový esej o konfliktu mezi euro-americkou kulturní zkušeností, resp. její globalizovanou verzí, a kulturní zkušeností islámu a muslimských národů. Esej je aktuální i po takřka 20 letech.

NĚMECKÝ SKANDÁL: ZATÍM POSLEDNÍ KAPITOLA SOUČASNÉHO PŘÍBĚHU NÁS VŠECH

Jeden z největších islámských učenců všech dob, imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja (1292-1350 kř. éry) pravil: „Ženy jsou jednou polovinou společnosti, která dává zrod i zbývající polovině společnosti. Proto jakoby byly společností celou.“  [1]


A CO MY? NÁŠ DOMOV UPROSTŘED SOUČASNÉ KRIZE ZÁPADU

Tento text píši z nutnosti vyjádřit to, co dosud nebylo vysloveno, s plným vědomím možných negativních ohlasů. Mým cílem však nebylo provokovat, ale naopak přimět k zamyšlení.

MISIONÁŘI FALŠI A JEJICH DVOJÍ STANDARDY

Všechny světonázory historie musely obstávat v konkurenci jiných, musely se bránit před ideovými útoky jiných a musely získávat své další a další nové stoupence, aby přežily a nezmizely v propadlišti dějin. Z tohoto ohledu nebyl a není výjimkou ani islám, ani různé podoby křesťanství a ani západní sekulární, či, chcete-li, postkřesťanské ideologie, vzniklé na troskách pozdně středověké evropské epistémy, která byla na křesťanství zbudována. Všechna sdílená učení, která kdy mezi lidskými populacemi kolovala, se alespoň v nějakém ohledu chovala misijně.