Fetwabanka

ŠEJCH AL-FEWZÁN O POHROMÁCH, KTERÝM SVĚT V TĚCHTO DNECH ČELÍ

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, které zmítají celým světem? Jaké stanovisko má vůči nim zaujmout student náboženské nauky?

ODPOVĚĎ: 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZKRACOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ MODLITEB NA CESTĚ

RADA SESTRÁM, KTERÉ VNÍMAJÍ SVŮJ DŮM JAKO VĚZENÍ

HLEDAL JSEM NAUKU, ALE MYSLÍM, ŽE MI TO NIC NEDALO

LZE SI V MEŠITĚ REZERVOVAT MODLITEBNÍ MÍSTA V PŘEDNÍCH ŘADÁCH?

OTÁZKA: Je dovoleno, aby si člověk zarezervoval na páteční modlitbu místo v předních řadách mešity, zatímco je stále mimo mešitu? 

ODPOVĚĎ:

MANŽEL MÁ POMÁHAT SVÉ MANŽELCE V DOMÁCNOSTI A CTÍT JEJÍ PŘÁTELE

OTÁZKA: Má manžel pomáhat své manželce v domácnosti? Jaký by měl mít vztah k jejím přátelům?

ODPOVĚĎ

TEN SPRÁVNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU PODLE ŠEJCHA AL-'USEJMÍNA

OTÁZKA: Jaký je ten správný přístup k životu? Jak nejlépe žít a prožít svůj život jako muslim?

ODPOVĚĎ:

Tážeš se mne – a Alláh ti žehnej – abych ti načrtl, jakým způsobem máš coby muslim přistupovat ke svému životu. 

UPOZORNĚNÍ MUSLIMSKÝM RODIČŮM NA PROBLÉM SOUDOBÉHO NÁBOŽENSKÉHO EXTREMIZMU

OTÁZKA: Jak máme chránit své syny a dcery před tím, aby nebyli zasaženi nebezpečnými ideologiemi novodobých cháridžovců, tekfírovců a extremistů, zejména když oni mají k dispozici všechny moderní prostředky k tomu, aby verbovali mladé a nezkušené muslimy? 

ODPOVĚĎ:

PROČ SE JEŠTĚ ZABÝVAT NAUKOU TEWHÍDU, KDYŽ UŽ PŘECE V ALLÁHA VĚŘÍME?

OTÁZKA: 

Jaká je vaše rada těm, kteří opomíjejí lekce z nauky o jedinosti a jedinečnosti Boží (arab. التوحيد at-tewhíd) s tím, že pokud už přece věříme v Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه و سلم, proč se dále zaobírat tewhídem?

ODPOVĚĎ:

POKUD NĚKOHO VIDÍME MODLIT SE MUSLIMSKÝM ZPŮSOBEM, JE TO DŮKAZ, ŽE DOTYČNÝ JE MUSLIMEM?

OTÁZKA: Pokud uvidím, jak do mešity vstoupil nemuslim (resp. nevím, zda je to muslim) a začne se modlit způsobem, jakým se modlí muslimové, je toto samo o sobě dostatečným důkazem, že dotyčný člověk už přijal islám? Mám ho potom považovat za muslima?

ODPOVĚĎ