Osobnosti dějin islámu

NÁSIRUDDÍN ALPHONSE ÉTIENNE DINNET – FRANCOUZSKÝ MUSLIMSKÝ UMĚLEC A INTELEKTUÁL

Krása Paříže, jež vychovala jeho duši zcela křesťansky, příkladní rodiče i jeho předkové, ovlivnění ideologií kolonializmu, světská sláva i prestiž, nic z toho nemělo vliv na jednoho z nejznámějších malířů a umělců své doby. Neboť vyřkl šahádu a přijal jedinou čistou a uznanou víru - islám.

IBNU L-HAJSAM, PRVNÍ VĚDEC HISTORIE

Žijeme ve věku vědy. Věnují se jí miliony lidí na tisícovkách univerzit a výzkumných pracovišť. Jsme hluboce závislí na jejích výdobytcích. Co je však věda a kdo byli první skuteční vědci?

Na svět okolo lze pohlížet dvěma cestami, tou běžnou, tj. každodenním uvažováním, které je sice velmi výhodné, velmi rychle naučitelné a efektivní, ale neproniká k podstatě věcí, které využívá, a neptá se proč. Druhým způsobem, který si tyto otázky klade, je společně filozofie, teologie a věda.

 

ŽIVOTOPIS OBNOVITELE VÍRY IMÁMA MUHAMMEDA IBN 'ABDULWEHHÁBA AT-TEMÍMÍHO

 Šejchu l-islám imám Muhammed, syn Abdulwehhába, syn Sulejmána, syn Alího, at-Temímí al-Hanbelí, obnovitel víry na Arabském poloostrově ve 12. století po hidžře se narodil roku 1115 hidžry, vyrůstal a byl příkladně vychováván v Arábii. Učil se u svého otce ve městě ‘Ujejna, na tomto místě je také pochován, Alláh se mu smiluj.

ABÚ HUREJRA

MUS'AB BIN UMEJR, PRAPOREČNÍK MUSLIMSKÉ UMMY

 

MUSLIM NÁRODNÍM HRDINOU POLSKA