Rekáik

NÁSLEDKY HŘÍCHŮ

Fudajl Ibn Ijjád pravil: „Když vidím zhoršení na chování svého oslíka, svého sluhy, své ženy i na atmosféře doma, uvědomím si, že to já jsem neuposlechl Alláha.[1]

ČÍM SIS TO ZASLOUŽIL?

Imám al-Awzá'í uvádí od 'Abdulláha ibn Muhammeda následující příběh:

KDYŽ JE S TEBOU ALLÁH, NIKOHO NEPOTŘEBUJEŠ

Vznešený Alláh pravil:

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Bude-li vám pomáhat Bůh, nikdo nemůže být nad vámi vítězem! Opustí-li vás však, kde je ten, kdo by vám mohl potom pomoci? Na Boha tedy nechť spoléhají se věřící! (Áli 'Imrán:160)

IBNU L-KAJJIM O ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V ŽIVOTĚ

Imám Muhammed ibn Abí Bekr Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja napsal:

„Tři věci působí chorobu těla: 

  1. Příliš mnoho mluvení. 
  2. Příliš mnoho spánku. 
  3. Příliš mnoho jídla.

ALLÁH JÍ POMOHL VYDRŽET BOLESTIVÉ MUČENÍ

Ásiju bint Muzáhim, královnu Egypta a manželku faraonovu, Alláh učinil příkladem pro věřící po všechny časy a místa, neboť odmítla tyranii a nevíru svého manžela, který se prohlašoval za boha, a přijala poselství proroka Músá/Mojžíše عليه السلام, vyzývajícího k Tewhídu, tedy Jedinosti a Jedinečnosti Boží, a který vyrostl přímo na jejich dvoře. 

Alláh praví:

وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

IMÁM ABÚ HANÍFA A CHÁRIDŽOVCI

Když se v Kúfě objevili cháridžovci, zadrželi a udeřili na imáma Abú Hanífu, jednoho z největších islámských učenců všech dob, známého svou obrovskou znalostí, výtečnými řečnickými schopnostmi a brilantním úsudkem. 

Pohrozili mu: „Kaj se, ó šejchu, z nevíry!“

Imám Abú Hanífa, Alláh mu budiž milostiv, na to pravil: „Kaji se před Alláhem z nevíry.

MUSLIMSKÝ SOUDCE NA DVOŘE U BYZANTSKÉHO CÍSAŘE

Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja uvádí:

IMÁM AŠ-ŠÁFI'Í NA NÁVŠTĚVĚ U IMÁMA AHMEDA

Imám Ahmed se hojně zmiňoval své manželce o tom, jak skvělým učencem je jeho učitel imám aš-Šáfi'í. Vyprávěl jí častokrát o šíři a hloubce jeho znalostí, o jeho bohabojnosti a zbožnosti. Imám Ahmed jednou pozval imáma aš-Šáfi'ího na návštěvu k sobě domů. Když přišel čas povečeřet, imám aš-Šáfi'í se dosyta najedl a potom odešel do pokoje pro hosty.

Manželka imáma Ahmeda se ráno zeptala: „Ahmede, to je ten aš-Šáfi'í, o kterém jsi mi tolik vyprávěl?“

TŘI ŘEKY PRO HŘÍŠNÍKY

Pravil imám Šemsuddín Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله:

„Pro hříšníky existují na tomto světě tři řeky, které je očišťují od hříchu. A pokud jim tyto tři řeky nevystačí, potom budou muset být očištěni pekelným Ohněm v Den Soudu:

1. První řekou je řeka upřímného pokání.

2. Druhou řekou je řeka dobrých činů potápějících hříchy, které je obklopují. 

KDYŽ OVCE ZBLOUDÍ OD STÁDA ...

Obyvatelé irácké metropole vyprávějí, že poté, co mongolský chán Hülegü roku 656 hidžry/ 1258 kř. éry dobyl Bagdád, jeho dcera jednou město navštívila a prohlížela si ho. Všimla si, že se lidé shromáždili okolo jistého muže.

„Kdo to je?“ zeptala se.

Odpověděli: „To je jeden z muslimských učenců.“ 

Nařídila tedy, aby ho přivedli k ní a poté, co před ní stanul, se ho zeptala: „Cožpak vy nevěříte v Boha?“