K zamyšlení

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 8.: PŘEDPOKLADY MANIPULACE V MASMEDIÍCH

Komunikace a výměna informací je bazální lidskou potřebou, která nás propojuje i s ostatími živočichy. Termín komunikace pochází z latinského communicare, tj. učinit společným, sdílet, spojit se, předat zprávu. Souvisí se slovem communio, označujícím společenství. Lze rozlišit běžnou přímou mezilidskou, tedy interpesonální komunikaci.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 7. PŘEDPOKLADY MANIPULACE VE VZDĚLÁVÁNÍ A VE VĚDĚ

Předpoklady manipulace ve vzdělávacím systému

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 6.: PSYCHOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY MANIPULACE

Psychologické předpoklady manipulace

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 5.: EPISTEMOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY MANIPULACE

Již staří britští filozofové John Locke a David Hume si všímali mechanizmu moci, propagandy a indoktrinace. Locke poznamenal, že prostý lid musí být vyloučen z klíčových mechanizmů moci a Hume si všiml paradoxu moci, ohromující lehkosti, s jakou elity ovládají poddané.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 4.: OSOBNOSTNÍ RYSY MANIPULÁTORŮ A PROPAGANDISTŮ

Předpokládá se, že manipulátoři podléhají jistému druhu citové deprivace a neschopnosti kvalitně a citlivě interagovat s jinými lidmi.

Podle J. Klimeše trpí manipulátoři citovou retardaci dospělých, kteří ustrnuli na nižších stupních emočního vývoje.1 

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 3.: SPECIFIKA VÁLEČNÉ PROPAGANDY

Válka je nestandartní a krizová, vyhrocená situace, proto i chování lidských jedinců a společností během ní je nestandartní a daleko více iracionální, než je obvyklé.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 2.: HLEDÁNÍ OBĚTNÍCH BERÁNKŮ A NACHÁZENÍ NEPŘÁTEL

Člověk si lépe zapamatuje to, co je spojeno s emocemi, především pak s emocemi negativními, z nichž patrně nejsilnější je strach a animozita.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 1.: O PROPAGANDĚ VČERA A DNES

Současnost je svědkem neobyčejného nárůstu protimuslimské propagandy a demagogie zneužívající v základu sice reálné, leč neúměrně přeceňované hrozby radikálních a extrémních islamistických militantů a teroristů. Strach z muslimských spoluobčanů nabírá na iracionalitě a pomalu přerůstá v příslovečného bubáka pod postelí v dětském pokoji.

POTŘEBUJÍ MUSLIMKY SKUTEČNĚ ZACHRAŇOVAT? NÁZOR AMERICKÉ ANTROPOLOŽKY

Tento článek se zabývá etikou probíhající "Války proti terorismu" a táže se, zda nám antropologie - jako disciplína oddaná porozumění kulturním rozdílům a vypořádávání se s nimi - může nabídnout kritický náhled na argumenty obhajující americkou intervenci v Afghánistánu nutností osvobození či záchrany tamních žen.

LIDOJEDI, INCESTNÍCI A ANTILIDÉ JAKO NEJZAZŠÍ MEZE DEHUMANIZACE NEPŘÁTEL - DÍL 2.

Podobných případů účelové démonizace ostrakizovaných lidských skupin skrze falešná obvinění z krvesmilstva a lidojedství lze v historii objevit celou řadu. Prolínají se historií válečné propagandy a příliš nesejde na tom, které dvě strany stály v konfliktu proti sobě. Ve válce je totiž důležité neventilovat vůči protistraně přílišný humanizmus.