K zamyšlení

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 7. PŘEDPOKLADY MANIPULACE VE VZDĚLÁVÁNÍ A VE VĚDĚ

Předpoklady manipulace ve vzdělávacím systému

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 6.: PSYCHOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY MANIPULACE

Psychologické předpoklady manipulace

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 5.: EPISTEMOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY MANIPULACE

Již staří britští filozofové John Locke a David Hume si všímali mechanizmu moci, propagandy a indoktrinace. Locke poznamenal, že prostý lid musí být vyloučen z klíčových mechanizmů moci a Hume si všiml paradoxu moci, ohromující lehkosti, s jakou elity ovládají poddané.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 4.: OSOBNOSTNÍ RYSY MANIPULÁTORŮ A PROPAGANDISTŮ

Předpokládá se, že manipulátoři podléhají jistému druhu citové deprivace a neschopnosti kvalitně a citlivě interagovat s jinými lidmi.

Podle J. Klimeše trpí manipulátoři citovou retardaci dospělých, kteří ustrnuli na nižších stupních emočního vývoje.1 

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 3.: SPECIFIKA VÁLEČNÉ PROPAGANDY

Válka je nestandartní a krizová, vyhrocená situace, proto i chování lidských jedinců a společností během ní je nestandartní a daleko více iracionální, než je obvyklé.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 2.: HLEDÁNÍ OBĚTNÍCH BERÁNKŮ A NACHÁZENÍ NEPŘÁTEL

Člověk si lépe zapamatuje to, co je spojeno s emocemi, především pak s emocemi negativními, z nichž patrně nejsilnější je strach a animozita.

POD POKLIČKOU ISLÁMSKÉ HROZBY, DÍL 1.: O PROPAGANDĚ VČERA A DNES

Současnost je svědkem neobyčejného nárůstu protimuslimské propagandy a demagogie zneužívající v základu sice reálné, leč neúměrně přeceňované hrozby radikálních a extrémních islamistických militantů a teroristů. Strach z muslimských spoluobčanů nabírá na iracionalitě a pomalu přerůstá v příslovečného bubáka pod postelí v dětském pokoji.

POTŘEBUJÍ MUSLIMKY SKUTEČNĚ ZACHRAŇOVAT? NÁZOR AMERICKÉ ANTROPOLOŽKY

Tento článek se zabývá etikou probíhající "Války proti terorismu" a táže se, zda nám antropologie - jako disciplína oddaná porozumění kulturním rozdílům a vypořádávání se s nimi - může nabídnout kritický náhled na argumenty obhajující americkou intervenci v Afghánistánu nutností osvobození či záchrany tamních žen.

LIDOJEDI, INCESTNÍCI A ANTILIDÉ JAKO NEJZAZŠÍ MEZE DEHUMANIZACE NEPŘÁTEL - DÍL 2.

Podobných případů účelové démonizace ostrakizovaných lidských skupin skrze falešná obvinění z krvesmilstva a lidojedství lze v historii objevit celou řadu. Prolínají se historií válečné propagandy a příliš nesejde na tom, které dvě strany stály v konfliktu proti sobě. Ve válce je totiž důležité neventilovat vůči protistraně přílišný humanizmus.

LIDOJEDI, INCESTNÍCI A ANTILIDÉ JAKO NEJZAZŠÍ MEZE DEHUMANIZACE NEPŘÁTEL - DÍL 1.

Existuje jen velmi omezený počet tabu, která jsou specificky vlastní prakticky všem lidským kulturám. Mezi takové člověkem obecně sdílené kulturní zákazy patří především vše spojované s incestem a kanibalizmem. Není potřeba proto nijak zvláště definovat co znamenají slova krvesmilstvo a lidojedství.