Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

NEJVĚTŠÍ POTŘEBA LIDSTVA A ESENCE CELÉHO POSELSTVÍ ISLÁMU

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم vysvětlujíce nejzazší esenci islámského poselství, pravil:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

VZTAH MEZI UZNÁNÍM EXISTENCE JEDINÉHO STVOŘITELE A UZNÁNÍM JEHO VÝSADNÍHO NÁROKU NA UCTÍVÁNÍ

Mezi uznáním a potvrzením existence Jediného Boha, Který nemá společníka, Jediného Stvořitele a absolutního Vlastníka veškerenstva (arab. توحيد الربوبية tewhídu r-rubúbíjja) na straně jedné a mezi uznáním a potvrzením výsadního práva Božího být uctíván jako Jediný Bůh, bez společníka a Jemu rovného (arab. توحيد الألوهية tewhídu l-ulúhíjja), existuje vztah vzájemného vyplývání.

IMÁMOVÉ SUNNY O NEVÍŘE V EXISTENCI STVOŘITELE

Všichni imámové Sunny, budiž ke všem Alláh milostiv, rázně odmítli myšlenku neexistence Stvořitele. Její absurdnost a naopak racionalitu víry v Něj ukázali na rozmanitých příkladech.

I. Důkaz imáma Abú Hanífy

Uvádí se, že imáma Abú Hanífu رحمه الله se jacísi lidé tázali na možnost neexistence Alláha. 

ŠEJCH SÁLIH AL-FEWZÁN: TI POSLEDNÍ NEMOHOU BÝT NAPRAVENI NIČÍM JINÝM, NEŽLI TÍM, ČÍM BYLI NAPRAVENI TI PRVNÍ

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم , jeho rodině a všem jeho následovníkům.

VAROVÁNÍ PŘED ODVRŽENÍM SUNNY

Posel Božíصلى الله عليه و سلم také upozornil na ty, kteří mají sklon odvrhovat Sunnu a tvrdit, že si vystačí pouze a výlučně s Koránem.

CO OBNÁŠÍ NÁSLEDOVÁNÍ BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

Následování, arab. إِتِّبَاعٌ ittibá'un znamená v jazyce původně sledování či kráčení ve šlépějích.

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 3.: PŘÍČINY PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE

Hlavním důvodem přehánění ve víře je krátkozraké, povrchní a plytké vnímání náboženství a poloviční neznalost, resp. nedovzdělanost v jeho otázkách. Fanatický extremista, beroucí svou víru bigotně, přehnaně a úzkostlivě, přistupuje k tajům náboženských nauk jen velmi povrchně, ztrácí z dohledu cíle šarí'atského zákonodárství a jeho podstatu.

PŘEHÁNĚNÍ VE VÍŘE A EXTREMIZMUS V NÁBOŽENSTVÍ, DÍL 1.: DEFINICE JEVU

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho prosíme o pomoc, jen k Němu se utíkáme před zlem sebe samých i zlem našich skutků. Dosvědčuji, že není božstva kromě Něho a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Jeho Služebníkem a Poslem.

NUTNOST PROVĚŘOVAT INFORMACE V DOBĚ ROZKOLU

Nezbytným krokem, jak čelit pokušení, je i prověřování veškerých informací, abychom nepodlehli falešným a nepodloženým, unáhleným soudům.

ROZKOL MEZI MUSLIMY A JAK MU ČELIT

Věz, že v dnešním čase se na muslimy valí ze všech stran zkoušky, rozkol, neštěstí a pokušení. Korán, Sunna a praxe zbožných předků této ummy ukazuje cestu, jak se s nimi vyrovnat a jak jim čelit. Ta je dnes aktuálnější, než před 14 stoletími, nakolik jsme Soudnému dni blíže. Umma islámu je obdařena nezměrnou milostí, ale stejně tak je znovu a znovu zkoušena ranami osudu a pokušeními.