Islámská věrouka (Akída) a přístup (Menhedž)

ŠEST UŽITKŮ VÍRY V JEDINOST A JEDINEČNOST BOŽÍ JEŠTĚ NA TOMTO SVĚTĚ

Pokud lidský jedinec nebo společnost ve svém životě naplní osobní přesvědčení, že nic není hodno uctívání, kromě Jediného a Jedinečného Stvořitele a Pána celého univerza, povede to k těm nejlepším možným výsledkům. K nim patří následující:

SPOLEČNÝ JMENOVATEL VŠECH ODSOUZENÍHODNÝCH INOVACÍ V ISLÁMU

Zřejměnejpřesnější a nejvýstižnější popis podstaty a společného jmenovatele všech odsouzeníhodných inovací (arab. البدع al-bida', sg. البدعة al-bid'a) poskytl andalúský málikovský učenec Abú Ishák Ibráhím ibn Músá ibn Muhammed al-Lachmí aš-Šátibí ve svém díle al-I'tisám, kde praví, že inovace je: 

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّة، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL II.

Zaujetí názorového tábora v dobrém a špatném smyslu slova

Zaujetí strany či názorové pozice obecně má ve svém koránském obrazu svou dobrou i špatnou stránku. [1] Pokud je to názor, který konvenuje Koránu, Sunně a tomu, co Alláh seslal jako Svůj Zákon, potom se ten, kdo jej zaujme, staví na stranu Boží. V opačném případě se automaticky ocitá na straně prokletého Iblíse.

O SEKTÁŘSKÉM FANATIZMU A PARTAJNICKÉ ZAUJATOSTI, DÍL I.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem, kteří následují jeho cestu až do Soudného dne.

UŽITKY VÍRY V JEDINOST A JEDINEČNOST BOŽÍ PRO TY, KDO SE TOUTO VÍROU ŘÍDÍ

Vznešený Alláh je vlastníkem i stvořitelem všeho existujícího, nemá společníka a nic a nikdo kromě Něho není hoden uctívání. Je Jedinečný a neopakovatelný ve všech Svých vlastnostech, charakteristikách a atributech a nikdo a nic s ním není hodno srovnání. Sesílal svatá písma a vysílal lidstvu Své proroky se shodnou podstatou poselství. Mezi těmito proroky vyslal jako posledního Muhammeda صلى الله عليه و سلم. Jím zvěstovaný věčný a nezměnitelný Zákon víry následujeme jako platný pro každou dobu i místo.

PRINCIPY ODVRHOVÁNÍ INOVACE, USVĚDČENÍ A ODSUDKU INOVÁTORŮ, DÍL II.

Není inovace jako inovace

Principem je, že tak jako se svou závažností liší mezi sebou jednotlivé hříchy, liší se mezi sebou co do závaznosti také jednotlivé inovace. Nejzákeřnější a nejhorší jsou potom inovace týkající se věrouky, následují nově vymyšlené obřady a v oproti nim relativně nejméně nebezpečné jsou inovované způsoby vykonání stanovených obřadů a nově vnesené podmínky, které jsou pokládány za nezbytné předpoklady některých záležitostí.

PRINCIPY ODVRHOVÁNÍ INOVACE, USVĚDČENÍ A ODSUDKU INOVÁTORŮ, DÍL I.

Následující text má za cíl pojednat o principech našeho vztahu k inovacím a jejich případným reálným či hypotetickým nositelům. Vzhledem k tomu, že o tomto tématu bylo mnoho řečeno i napsáno, rekapituluje jen některé základní údaje a snaží se navíc přinést údaje dosud nepublikované, z nové optiky, kterou je zdůraznění vztahu následovníků Sunny a společenství muslimů (arab. أهل السنة و الجماعة ahlu s-sunna we l-džemá'a) k inovaci a inovátorům a také zneužívání otázky soudu o něčí inovaci (arab.

NEJVĚTŠÍ POTŘEBA LIDSTVA A ESENCE CELÉHO POSELSTVÍ ISLÁMU

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم vysvětlujíce nejzazší esenci islámského poselství, pravil:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

VZTAH MEZI UZNÁNÍM EXISTENCE JEDINÉHO STVOŘITELE A UZNÁNÍM JEHO VÝSADNÍHO NÁROKU NA UCTÍVÁNÍ

Mezi uznáním a potvrzením existence Jediného Boha, Který nemá společníka, Jediného Stvořitele a absolutního Vlastníka veškerenstva (arab. توحيد الربوبية tewhídu r-rubúbíjja) na straně jedné a mezi uznáním a potvrzením výsadního práva Božího být uctíván jako Jediný Bůh, bez společníka a Jemu rovného (arab. توحيد الألوهية tewhídu l-ulúhíjja), existuje vztah vzájemného vyplývání.

IMÁMOVÉ SUNNY O NEVÍŘE V EXISTENCI STVOŘITELE

Všichni imámové Sunny, budiž ke všem Alláh milostiv, rázně odmítli myšlenku neexistence Stvořitele. Její absurdnost a naopak racionalitu víry v Něj ukázali na rozmanitých příkladech.

I. Důkaz imáma Abú Hanífy

Uvádí se, že imáma Abú Hanífu رحمه الله se jacísi lidé tázali na možnost neexistence Alláha.