Vaše dotazy

POVOLUJE ISLÁM JÓGU?

OTÁZKA: Je podle islámu dovoleno praktikovat jógu jako cvičení pro zdraví?

ODPOVĚĎ:

JAK POZNAT, KTERÝ HŘÍCH JE VELEHŘÍCHEM?

OTÁZKA: Jak co nejjednodušeji poznat velký hřích od malého hříchu a jak bojovat proti vlastnímu hřešení?

ODPOVĚĎ:

Islám nepovažuje všechny hříchy za stejně závažné. Uznává jednak existenci zhoubných a těžkých velehříchů a jednak existenci hříchů menších, méně závažných.

BARVENÍ ŽENSKÝCH VLASŮ ČERNOU HENOU

OTÁZKA: Je muslimkám dovoleno barvení vlasů černou henou?

ODPOVĚĎ:

SYSTÉM DOHLEDU NAD ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍKY V ZEMÍCH ZÁLIVU JE NEISLÁMSKÝ

OTÁZKA: Co soudíte o novodobém otroctví v bohatých arabských zemích, které mapuje například i dánský koprodukční dokument Služebnou v pekle (ang. Maid in Hell), promítaný u nás v rámci festivalu jeden svět a uváděný nedávno i Českou televizí? [1]

ODPOVĚĎ:

ISLÁM ODSUZUJE VŠECHNY PODOBY SOUDOBÉHO RASIZMU BEZ OHLEDU NA PŮVOD, VYZNÁNÍ A BARVU PLETI PACHATELE

OTÁZKA: Jak se ve světle současných událostí ve světě stavíte k problému rasizmu? Mám však na mysli nejen činy pravicových extremistů, ale i namnoze přehlížený problém všudypřítomné a otevřené nenávisti vůči původnímu bílému obyvatelstvu ze strany muslimských a afrických migrantů na Západě. Rasizmus přece není, jen když jsou pachateli běloši. Ale multikulturalisté, neomarxisté, liberálové a všelijací jiní vítači migrantů odmítají nebílý rasizmus vidět.

ROUHÁNÍ VŮČI VZNEŠENÝM ANDĚLŮM

OTÁZKAV knize o andělích v islámu jsem narazil na zmínku, že Židé neuznali Džibríla a také, že by měl být člověk popraven, když špatně o andělích mluví, je to pravda?

ODPOVĚĎ:

JAK SE POMODLIT SVÁTEČNÍ MODLITBU DOMA SÁM, BEZ IMÁMA A MEŠITY?

OTÁZKA: Vzhledem k opatřením na zamezení dalšího šíření pandemie koronaviru se v naší zemi nebude modlit sváteční modlitba. Jak mám postupovat? Můžu se ji pomodlit doma se svou rodinou, bez imáma a mešity?

ODPOVĚĎ:

POSTAČÍ V RAMADÁNU PRO ZÍSKÁNÍ ODMĚNY ZA ČETBU KORÁNU JEN ČETBA JEHO PŘEKLADU?

OTÁZKA: Neumím číst arabsky. Postačí v Ramadánu četba překladu Koránu k získání odměny za četbu Koránu?

ODPOVĚĎ:

TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU STOLNÍMI A JINÝMI HRAMI

OTÁZKA: Když se s přáteli a jejich dětmi nudíme, krátíme si chvíli hraním stolních, deskových či počítačových her. Ale jeden z bratrů v mešitě tvrdí, že hrát takové hry je zakázáno. Je to skutečně pravda?

ODPOVĚĎ:

SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ POCHOPENÍ VÝZVY K ISLÁMU ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

OTÁZKA: Mnozí dnes v naší zemi i po celém světě napadají koncept selefíje a obviňují selefíjskou da'wu z extremizmu, fundamentalizmu, radikálnosti a nenávisti vůči nemuslimům a konkrétně Západu, z toho, že redukuje islám na doslovné chápání textů a je původcem chaosu a teroru v muslimských i nemuslimských zemích. Mohli byste upřesnit, co pod selefíjou rozumíte vy a kde mají tato vaše tvrzení opření v Koránu?