Koránské vědy

PŘÍBĚCH LIDÍ PŘÍKOPU

Lidé příkopu, arab. أَصْحَابُ الأخْدُودِ ashábu l-uchdúd, vystupují v ranně mekkánské súře al-Burúdž[1] v příběhu o věřících, kteří byli za svou víru v Jediného Boha umučeni nevěřícím vládcem a jeho nohsledy.

PODOBY KŘIVDY PODLE KORÁNU

Alláh Všemohoucí označil za zálimún  ظَالِمُونَ- křivdící ty, kteří se dopouštějí následujících hříchů (a tyto označil jako zulm ظُلمٌ - křivda):

BILÁDU Š-ŠÁM A JERUZALÉM V KORÁNU

Všemohoucí Alláh učinil některá místa hodnotnějšími, než jiná, podobně jako učinil hodnotnějšími některé časy, období a lidi. Proto je pro každého skutečného věřícího např. Mekka či Medína dražší a milejší, než jeho vlastní dům, než jeho rodná hrouda. K takovým oblastem patří také Biládu š-Šám.

PRVNÍ PŘICHÁZÍ NA ŘADU KORÁN

 Huzejfa, nechť je s ním Alláh spokojen, pravil: „Posel Boží  صلى الله عليه و سلمnám odkázal dvě věci. Jednu jsem viděl a na druhou čekám. Zpravil nás: „Pravdymilovnost byla seslána do hloubi lidských srdcí, naučili se ji pak z Koránu a pak se ji naučili ze Sunny.[1]

KORÁNSKÁ ESTETIKA A JEJÍ VNÍMÁNÍ MUSLIMY I NEMUSLIMY

Egyptský autor Mustafá Sadík ar-Ráfi’ komentoval estetiku koránu slovy:

DIALOG MEZI VĚŘÍCÍMI A NEVĚŘÍCÍMI OPTIKOU KORÁNSKÝCH VERŠŮ

Korán je, jak jsme viděli, svého druhu promluvou, je určen k recitování a k argumentování, je znamením a jasným důkazem, kterým Alláh představuje lidem Sama Sebe, je přímým, nestvořeným slovem Boha k lidem. Proto i dialog směrem k nevěřícím je jeho významnou a nedělitelnou součástí.

KORÁNSKÝ DIALOG, KORÁNSKÝ MONOLOG, JEJICH FORMY A JEJICH ÚLOHA V KORÁNSKÉM TEXTU

S dialogy se v Koránu střetáváme všude tam, kde figurují postavy a kde se odehrávají děje, tedy ve většině koránských vyprávění, všude tam, kde Korán považuje za nutné vyjasnit svým příjemcům důležité články islámské věrouky (arab. ‘akídy), či některé z nich s obzvláštním důrazem akcentovat.

ARCHETYPÁLNÍ POSTAVY MUŽŮ A ŽEN V KORÁNU

Tvoří nejrozmanitější kategorii koránských postav. Bývají hrdiny dobře známých příběhů, sdílených většinou lidstva, které Alláh v Koránu ještě jednou a naposledy zrekapituloval, spolu s poučeními, která z nich vyplývají. Tyto postavy představují pozitivní i negativní vzory lidského chování, jakési archetypy a kategorizaci typů lidských povah a nátur.

 

POSTAVY ŽIVOČICHŮ, ANDĚLŮ A DŽINŮ V KORÁNU

 Postavy živočichů v Koránu

KORÁNSKÉ ARCHETYPÁLNÍ POSTAVY A JEJICH ÚLOHA V KORÁNSKÝCH VYPRÁVĚNÍCH

Korán je neobyčejná kniha i z hlediska postav, které v ní vystupují. Mezi nimi jsou nejen Boží poslové a proroci, mír s nimi všemi, andělé a obyčejní bohabojní lidé, a na druhé straně šejtáni, džinové a hříšníci, ale také živočichové – ptáci a hmyz.