Koránské vědy

POSTAVY ŽIVOČICHŮ, ANDĚLŮ A DŽINŮ V KORÁNU

 Postavy živočichů v Koránu

KORÁNSKÉ ARCHETYPÁLNÍ POSTAVY A JEJICH ÚLOHA V KORÁNSKÝCH VYPRÁVĚNÍCH

Korán je neobyčejná kniha i z hlediska postav, které v ní vystupují. Mezi nimi jsou nejen Boží poslové a proroci, mír s nimi všemi, andělé a obyčejní bohabojní lidé, a na druhé straně šejtáni, džinové a hříšníci, ale také živočichové – ptáci a hmyz.

JEDINEČNÝ ZPŮSOB VYPRÁVĚNÍ KORÁNSKÝCH PŘÍBĚHŮ

 Když jsme hovořili o různém typu koránských vyprávění, viděli jsme, že předmět zápletky a charakter vyprávění může být velmi různorodý. V podstatě mohou mít tyto typy obsahu[1]:

ZÁZRAČNOST, NEOPAKOVATELNOST A NENAPODOBITELNOST KORÁNSKÝCH VYPRÁVĚNÍ.

 Události, které se staly, nebo ty, které teprve nastanou, či dokonce toky myšlenek v hlavách jednotlivých postav zabírají podstatnou část koránského textu.

LZE STYL KORÁNU NAPODOBIT?

 Kritici Koránu uvádějí, že jeho nenapodobitelnost a marná snaha napodobit ho, je založena na dojmech a na subjektivních kritériích.

PŘÍKLAD NENAPODOBITELNOSTI KORÁNSKÉHO STYLU V SÚŘE AL-KEWSER

V Koránu stojí:
 
(۳)إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ (۲)فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (۱)إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
 
Ve zjednodušeném přepisu do latinky:
Inná a’tajnáka l-kewser (1) fesalli lirabbike we nhar (2) Inna šáni´aka huwe l-abter (3)
 

KORÁNSKÉ ODPOVĚDI NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY LIDSTVA

Nejdůležitější na celém koránském dialogu s jeho recipientem je schopnost Koránu předložit srozumitelnou odpověď i na ty nejsložitější otázky smyslu lidské existence, které si člověk klade od samého počátku dějin. Jsou jimi třeba tyto:

ÚLOHA DIALOGŮ V KORÁNU

Korán je specifický také způsobem, jakým se obrací ke svým čtenářům. Používá celé spektrum oslovení, oslovuje lidi jako celek i jednotlivé lidské skupiny podle různých kritérií, obrací se k nim a komunikuje s nimi také v různých záležitostech lidského života. Způsob oslovení a předmět tohoto apelu je v dokonalé stylisticko-sémantické souhře.

PROMĚNY ZPŮSOBŮ VYJÁDŘENÍ (ARAB. AL-ILTIFÁT) A PŘÍBUZNÉ JEVY V KORÁNU

Specifickým mikrostylistickým prostředkem, zastoupeným hojně v Koránu je také změna způsobu vyjádření ve stejném jednom verši tam, kde se verš sestává ze dvou jasně odlišitelných významových částí.

SYNTAKTICKÝ MIKROPLÁN KORÁNSKÉHO JAZYKA

Předchozí analýza prokázala důležitost vzájemné svázanosti koránských veršů a súr, vzájemně sladěných dohromady v logické posloupnosti a svázaných do funkčního a jednolitého celku.