Koránské vědy

HISTORICKÉ UDÁLOSTI, JEJICHŽ PŘEDPOVĚĎ V KORÁNU SE NAKONEC PRAVDIVĚ NAPLNILA

Životopis Proroka صلى الله عليه و سلم je známý událostmi, které předpověděl a ony se poté naplnily, buď ještě za života Proroka صلى الله عليه و سلم samotného, nebo dlouho po něm. Takto bylo například předpovězeno dobytí Konstantinopole (dnes Istanbul).[1]

STATISTICKO-LINGVISTICKÉ ZÁZRAKY KORÁNU A KORÁNSKÉ POČTY

Tento koránský zázrak odkryli již vykladači ve zlatém věku islámu, když spočítali koránské verše, slova a písmena.

KORÁNSKÉ VERŠE NEODPORUJÍ SOUDOBÉMU VĚDECKÉMU POZNÁNÍ

Ač byl Korán zjeven před čtrnácti stoletími negramotnému muži bez školování a vysokého vzdělání, ač je stav vědeckého poznání dnes a tehdy naprosto nesouměřitelný, neobsahuje Korán nic, co protiřečí soudobé vědě.

ZÁZRAČNOST (ARAB. I’DŽÁZ) KORÁNU

Chvála Alláhu, Který zjevil Korán, nestvořené slovo Boží. Požehnání a mír Jeho Proroku, který poslední zjevení lidstvu zprostředkoval.

DŮVODY PROČ UMĚT KORÁN ZPAMĚTI

Je mnoho důvodů pro to, abychom se ponořili do hifzu - memorizace Koránu a snažili se, abychom jej znali nazpaměť. Mezi těmito důvody dominují zejména:

1. Podobat se našemu Prorokovi صلى الله عليه و سلم, který uměl Korán zpaměti a naučil se od Džibríla vše potřebné pro jeho výklad. 

ZAJÍMAVOSTI O KORÁNU A KORÁNSKÝCH VĚDÁCH

Korán: 

CO ŘÍKÁ KORÁN O DÉLCE JEŽÍŠOVY, MÍR S NÍM, MISE NA ZEMI

Vznešený Alláh pravil:

NAŠE POVINNOST OHLEDNĚ NÁSLEDOVÁNÍ KORÁNU A ZPŮSOBU JEHO SPRÁVNÉHO VÝKLADU

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ V KORÁNU

 Následující stať porovnává desatero Božích přikázání ze zdrojů biblických a z Koránu.

ISLÁMSKÁ OSVĚTA PRIZMATEM KORÁNSKÉHO VERŠE JÚSUF:108 - "ŘEKNI: "VYZÝVÁM K BOHU..."

 Alláh Všemohoucí pravil: