Koránské vědy

POETIKA KORÁNSKÝCH PŘIPODOBNĚNÍ, PŘIROVNÁNÍ A JINOTAJŮ

Korán je, jak jsme řekli, unikátní svým jazykem i svým stylem, který ho činí ohromným a nepřekonatelným. Žádné knize na světě se nedostalo takové pozornosti, aby se jejímu podrobnému studiu a bádání v ní věnovaly statisíce lidí a miliony lidí se ji učily nazpaměť.

VÝRAZIVO A SÉMANTICKÁ POLE KORÁNU

Specifikum koránského výraziva pramení zejména z předmětu, o kterém hovoří – je zjevením popisujícím jevy nepoznatelné, nedosažitelné a neobsažitelné prostým lidským rozumem. V zarážejících detailech Korán popisuje události a příběhy z dávno minulých dob, stejně jako o nepoznatelných věcech současných a přináší také proroctví o dění budoucím.

MORFO- A SÉMANTOSTYLISTIKA KORÁNSKÉHO JAZYKA

Podoba a zvuk slova (arab. alfáz) je, stejně jako u všech ostatních jazyků, také v arabštině, úzce spjata s významem slova (arab. delála) a jakákoli, byť lehká a nepatrná, změna podoby slova s sebou nese i změnu významu. Arabština disponuje rozsáhlými možnostmi tvoření nových slov a odvozenin, stejně jako skloňováním jmen a časováním sloves, navíc podle pravidelného a relativně snadného způsobu.

OSOBITOST KORÁNSKÉHO STYLU MEZI STYLY ARABSKÉ LITERATURY

 

PODOBY ZÁZRAČNOSTI KORÁNSKÉHO STYLU 1 - SPECIFIČNOST KORÁNU A JEHO ZVUKOMALEBNOST

Ibn Abbás praví: „Korán má své  větve i výhonky, cesty i cestičky, má svůj vnější i svůj vnitřní význam. Jeho zázrakům není konce a jeho cíl je neobsažitelný. Kdo se do něj s jemností ponoří, uspěje, kdo k němu bude přicházet se zatvrzelostí, bude ztracen.

ZÁZRAČNOST KORÁNSKÉHO STYLU, JEHO NENAPODOBITELNOST A JEJÍ REFLEXE

HISTORICKÉ UDÁLOSTI, JEJICHŽ PŘEDPOVĚĎ V KORÁNU SE NAKONEC PRAVDIVĚ NAPLNILA

Životopis Proroka صلى الله عليه و سلم je známý událostmi, které předpověděl a ony se poté naplnily, buď ještě za života Proroka صلى الله عليه و سلم samotného, nebo dlouho po něm. Takto bylo například předpovězeno dobytí Konstantinopole (dnes Istanbul).[1]

STATISTICKO-LINGVISTICKÉ ZÁZRAKY KORÁNU A KORÁNSKÉ POČTY

Tento koránský zázrak odkryli již vykladači ve zlatém věku islámu, když spočítali koránské verše, slova a písmena.

KORÁNSKÉ VERŠE NEODPORUJÍ SOUDOBÉMU VĚDECKÉMU POZNÁNÍ

Ač byl Korán zjeven před čtrnácti stoletími negramotnému muži bez školování a vysokého vzdělání, ač je stav vědeckého poznání dnes a tehdy naprosto nesouměřitelný, neobsahuje Korán nic, co protiřečí soudobé vědě.

ZÁZRAČNOST (ARAB. I’DŽÁZ) KORÁNU

Chvála Alláhu, Který zjevil Korán, nestvořené slovo Boží. Požehnání a mír Jeho Proroku, který poslední zjevení lidstvu zprostředkoval.