Koránské vědy

VYSVĚTLENÍ SLOV BOŽÍCH „A U NÁS JE JEŠTĚ PŘÍDAVEK V HOJNOSTI“ (KÁF:35)

Vznešený Alláh pravil:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35)
 

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL V.

 To muslimové selhali, nikoli Korán

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL IV.

 Což nebudete rozjímat nad těmito slovy?

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL III.

Boží apely lidskosti jsou nezrušitelné, platné vždy a všude

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL II.

Alláh nařídil tyto Jím zjevené příkazy následovat a potrestá proto jejich odvržení

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL I.

Všechna chvála náleží Všemohoucímu a Všeznajícímu Alláhu, který lidem sesílá Svá zjevení prostřednictvím Svých Proroků, mír s nimi všemi, aby lidem objasňovali vznešené pravdy, principy a nejvyšší příkazy dobra, lidskosti, příkladných ctností a mravní ušlechtilosti, vyváděje je z temnoty ignorance a barbarství ke světlu vědění, moudrosti a správného

ŠEJCH SELMÁN 'AWDA: DOVOL KORÁNU, ABY TĚ BĚHEM RAMADÁNU ZCELA VYLÉČIL

Během letošního ramadánu jsem se zabýval rozmýšlením o tzv. ختمة القرآن chatmetu l-Kur´án, tj. přečtení celého Koránu za nějaký stanovený čas. Přál jsem si proniknout do takových koránských významových rovin, které by zanechaly na mém srdci stopu.

SMYSL VERŠE „A VZALI SI SVÉ MNICHY A RABÍNY ZA PÁNY NAMÍSTO ALLÁHA“

 Vznešený Alláh pravil:

VÝKLAD VERŠE „ALLÁH JE SVĚTLEM NEBES I ZEMĚ...“, DÍL III.

 نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ

VÝKLAD VERŠE „ALLÁH JE SVĚTLEM NEBES I ZEMĚ...“, DÍL II.

Al-Kurtubí říká: