Koránské vědy

DOST BYLO POLEMIK MEZI MUSLIMY, DÍL II.: TI, KTEŘÍ ROZBÍJEJÍ JEDNOTU MUSLIMŮ

Kdokoli popřemýšlí nad imperativy Koránu a texty hadísů, velmi snadno spatří, že islám předepsal mnoho činů, které muslimy sbližují, počínaje společnou modlitbou, přes pozdrav míru, podání ruky, udržování příbuzenských pout, navštěvování nemocných, placení a rozdělování zekátu, milodarů, dobročinnost vůči sousedům až po pomoc tomu, komu bylo ukřivděno.

DOST BYLO POLEMIK MEZI MUSLIMY, DÍL I.: PŘÍKAZ JEDNOTY

Chvála Alláhu, Který seslal Své přímé a nestvořené slovo nejlepšímu z lidí, Svému milovanému poslednímu z poslů a proroků, Muhammedovi صلى الله عليه و سلم. Nechť Alláh požehná jemu, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří následovali jeho cestu a neodchýlili se od ní až do soudného dne.

VYSVĚTLENÍ SLOV BOŽÍCH „A U NÁS JE JEŠTĚ PŘÍDAVEK V HOJNOSTI“ (KÁF:35)

Vznešený Alláh pravil:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35)
 

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL V.

 To muslimové selhali, nikoli Korán

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL IV.

 Což nebudete rozjímat nad těmito slovy?

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL III.

Boží apely lidskosti jsou nezrušitelné, platné vždy a všude

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL II.

Alláh nařídil tyto Jím zjevené příkazy následovat a potrestá proto jejich odvržení

KORÁNSKÉ APELY LIDSKOSTI EXISTUJÍ PROTO, ABY BYLY NÁSLEDOVÁNY - DÍL I.

Všechna chvála náleží Všemohoucímu a Všeznajícímu Alláhu, který lidem sesílá Svá zjevení prostřednictvím Svých Proroků, mír s nimi všemi, aby lidem objasňovali vznešené pravdy, principy a nejvyšší příkazy dobra, lidskosti, příkladných ctností a mravní ušlechtilosti, vyváděje je z temnoty ignorance a barbarství ke světlu vědění, moudrosti a správného

ŠEJCH SELMÁN 'AWDA: DOVOL KORÁNU, ABY TĚ BĚHEM RAMADÁNU ZCELA VYLÉČIL

Během letošního ramadánu jsem se zabýval rozmýšlením o tzv. ختمة القرآن chatmetu l-Kur´án, tj. přečtení celého Koránu za nějaký stanovený čas. Přál jsem si proniknout do takových koránských významových rovin, které by zanechaly na mém srdci stopu.

SMYSL VERŠE „A VZALI SI SVÉ MNICHY A RABÍNY ZA PÁNY NAMÍSTO ALLÁHA“

 Vznešený Alláh pravil: