Islámské právo

PŘEDPISY OHLEDNĚ PORÁŽENÍ ZVÍŘAT, DÍL 2. - PODMÍNKY SPRÁVNÉ PORÁŽKY

 

PŘEDPISY OHLEDNĚ PORÁŽENÍ ZVÍŘAT, DÍL 1. - ZÁKLADNÍ POJMY A OBECNÁ PRAVIDLA

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 5.: SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY MODERNÍ DOBY

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 4.: OBECNÉ PŘEDPISY PODOBIZEN TOHO, CO MÁ DUŠI

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 3.: HISTORICKÁ FIGURATIVNÍ ZOBRAZENÍ Z MUSLIMSKÉHO PROSTŘEDÍ

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 2.: PŘÍKAZ ZNIČIT MODLY

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA O ZOBRAZOVÁNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, DÍL 1.: ZÁKAZ A JEHO DŮVODY

 

PŘEDPISY SVÁTKU ‘ÍDU L-ADHÁ

 

DESET PODOB DOBRA V PRVNÍCH DESETI DNECH MĚSÍCE ZÚ L-HIDŽDŽA

 

KŘIVDA A ÚTLAK NA VAHÁCH ISLÁMSKÉHO PRÁVA

V dnešních těžkých dobách je pro ummu muslimů důležité uvědomit si závažnost hříchu zvaného arabsky ظُلْمٌ zulm, tedy křivda, nespravedlnost, útisk a útlak. Je důležité připomenout pravidla, která jsou s ním spojena a islámsko-právní stanoviska, která se týkají jeho pachatelů, nebo těch, kteří mlčky mu přihlížejí a těch, kteří proti němu bojují.