Historie muslimů

PROČ ISLÁMSKÝ LUNÁRNÍ KALENDÁŘ ZAČÍNÁ TÍM, ČÍM ZAČÍNÁ A JAK BYL STANOVEN?

OTÁZKA: Co je to hidžretský islámský kalendář? Kdy a kým byl stanovena proč se odvíjí právě od muharremu prvního roku hidžry?

ODPOVĚĎ:

EXISTOVAL PROROK MUHAMMED OPRAVDU? ODPOVĚĎ POCHYBOVAČŮM. DÍL II.

Většina badatelů revizionistů ve skutečnosti ani netvrdí, že Prorok neexistoval

Skutečnost je však taková, že ačkoliv by si zejména antiislámští aktivisté přáli opak, na jedné věci panuje i mezi většinou revizionistů shoda.

Slovy Toma Hollanda:

EXISTOVAL PROROK MUHAMMED OPRAVDU? ODPOVĚĎ POCHYBOVAČŮM. DÍL I.

Motto:

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ...

My pravdu proti falši mrštíme, a roztříští ji, a hle, ona se rozplyne…“ (Anbijá´: 18)


OHLEDNĚ KONCEPTU TZV. ORIENTALIZMU: VÝZNAMY, DOPADY, KRITIKA A PERSPEKTIVY

Americký literární historik palestinského původu Edward W. Said (1935-2003) patří k dnes již klasickým kritikům teoretických konceptů v sociálních vědách. Svou základní tezí, že Západ do své percepce Východu zakomponoval vlastní představy, předsudky a očekávání vzbudil celou řadu kontroverzí a debat.

RAMADÁNSKÉ KALENDÁRIUM

Údaj, že v ramadánu byl z اللوح المحفوظ al-Lewhu l-mahfúzu na nejnižší nebe spuštěn Korán, aby odtud mohl být dle potřeby zjevován Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, je muslimům všeobecně znám, stejně jako to, že v ramadánu došlo také k prvnímu zjevení Prorokovi صلى الله عليه و سلم.

ISLÁMSKÁ ESTETIKA A VZTAH K UMĚNÍ

 

KDO PRVNÍ POUŽIL TERMÍN WAHHÁBIZMUS?

 Prvními Evropany, kteří začali pro da’wu selefíjje[1] používat označení wahhábizmus, byli podle všeho Britové.

JAK MUSLIMŠTÍ VYNÁLEZCI ZMĚNILI SVĚT - BĚŽNĚ UŽÍVANÉ VÝDOBYTKY PŮVODEM Z ISLÁMSKÉHO SVĚTA

 Od objevení kávy po šekové knížky a tříchodové jídlo, muslimský svět nám dal mnohé inovace, které považujeme za samozřejmost v každodenním životě. Toto je výběr 20 vynálezů, které nejvíce ovlivnily náš život.

VLIV FIKHU A ŠARÍ'Y NA HISTORII ZÁPADNÍHO PRÁVA

MUSLIMSKÁ GEOGRAFIE A JEJÍ PŘÍNOS SVĚTU