Zeměpis muslimských zemí

PROČ SE MEKKA JMENUJE MEKKA

Město Mekka v horách Hidžázu je známé tím, že se v něm nachází al-Harám, nejvýznamnější posvátné místo islámu a že je samotné součástí jeho posvátného okrsku.

O významu Mekky hovoří Stálá komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie takto:

PRŮZKUM SOCIÁLNÍCH A POLITICKÝCH NÁZORŮ SVĚTOVÉ MUSLIMSKÉ POPULACE

Americký ústav studující sociologii náboženství Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life publikoval 30. 4. 2013 další studii o světové muslimské populaci, navazující na plošný výzkum muslimské religiozity ze srpna 2012.

PRŮZKUM RELIGIOZITY SVĚTOVÉ MUSLIMSKÉ POPULACE

Islám se od doby působení Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم na Arabském poloostrově velmi záhy rozšířil všemi směry. Dnes žije na světě 1,6 miliardy muslimů, více než každý pátý člověk je tedy muslim. Muslimy najdeme mezi lidmi takřka všech etnik, hovoří různými jazyky a žijí prakticky na všech místech světa.

MUSLIMOVÉ V AUSTRÁLII

 

MUSLIMOVÉ V ČÍNĚ

Podle čínské kroniky dynastie Tchang je počátek islámské přítomnosti v Číně kladen do roku 651 kř. éry, kdy chalífa Osmán ibn 'Affán vysílá své posly na dvůr císaře Kao-cunga v Čchang-anu. Muslimové do roku 798 vyslali celkem 37 oficiálních misí do Číny.

MUSLIMSKÉ NÁRODY A KULTURY SVĚTA

Na světě žije téměř jeden a půl miliardy muslimů. Uvážíme-li, že Zemi obývá přes šest miliard lidí, zjistíme, že asi každý čtvrtý z nás je muslim. Země s nejsilnější muslimskou populací světa je Indonésie, kde muslimové tvoří 87% většinu z jejích necelých 230 milionů obyvatel.

MUSLIMSKÁ DIASPORA V EVROPĚ

Během 19. a 20.stol. kolonizovaly západoevropské země velkou část islámského světa. Poté, co získaly tyto jejich kolonie samostatnost, mnoho jejich obyvatel odešlo za lepším životem na území bývalých koloniálních velmocí, neboť stará ekonomická a politická pouta na ně ještě existovala (a existují dodnes).

EVROPSKÉ MUSLIMSKÉ NÁRODY

Evropské muslimy, pomineme-li konvertity k islámu z řad tradičních evropských nemuslimských národů (Češi, Němci…) lze rozdělit do dvou přirozených skupin. První skupinu tvoří tradiční, původní muslimské národy a druhou neevropští přistěhovalci.